Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Konferencja: W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego.
Termin: 09.06.2022 godz. 14:0017:00
Sala: Aula górna
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży

Szanowni Państwo,

zapraszamy na ciekawą konferencję o bardzo aktualnej tematyce:

"W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego"

Konferencja przygotowana we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego i IPN.

Konferencja wpisuje się w realizację priorytetu Województwa Śląskiego na rok 2022.

Program:

1.Rozpoczęcie konferencji - dyrektor RODN"WOM" w Katowicach
2. dr hab. prof UŚ Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego): Polski Górny Śląsk w przeddzień połączenia z II Rzeczpospolitą.
3. dr hab. prof UO Marek Białokur (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego): Jaki wpływ na sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną II RP miało przyłączenie części Górnego Śłąska do Polski w 1922 r.
4. dr Mirosław Węcki  (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego): Uroczystości związane z włączeniem obszaru województwa śląskiego do II Rzeczypospolitej (czerwiec-lipiec 1922 r.).
5. Aleksandra Korol-Chudy (IPN): Policja Województwa Śląskiego w setną rocznicę utworzenia. Działania edukacyjne Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
6. dr Ewa Chorąży (RODN"WOM"w Katowicach): Tematyka połączenia części G.Śląska z II RP w kontekście zapisów wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych.
7. Zakończenie konferencji.

Konferencja jest przygotowania w wersji hybrydowej. Zapraszamy do zapisów na spotkanie stacjonarne lub online. Obydwie wersje odbywają się w tym samym czasie.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!!

Na konferencję w wersji stacjonarnej zapraszamy również nauczycieli z uczniami. 

Liczbę uczniów proszę - w takiej sytuacji - zaznaczyć w zgłoszeniu w rubryce: "przedmiot  nauczany".

 

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 08.06.2022 godz. 17:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.