Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Świat zawodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Termin: 06.06.2022 godz. 13:0016:00
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach - online Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: W. Mueller-Konieczny, K. Stępowska, D. Kozioł-Żurawska, M. Kaczmarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nieodpłatnej konferencji online 6 czerwca 2022 r

 cz.1

Świat zawodów  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Program

13.00 – 16.00   

1. Otwarcie konferencji – Iwona Kruszewska-Stoły Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli RODN “WOM” w Katowicach.

2. Gdy dorosnę … o możliwościach i marzeniach najmłodszych, czyli preorientacja zawodowa w przedszkolu, Wioleta Mueller-Konieczny, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach.

3. Preorientacja zawodowa w pedagogice M. Montessori, R. Steinera, C. Freinet,a Dorota Kozioł-Żurawska, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach.

4 . Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako (współ)twórca przestrzeni wspierającej ucznia w kształtowaniu orientacji zawodowej, dr Karina Stępkowska, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach.

5. Przykłady dobrych praktyk w preorientacji zawodowej:

 • Miejskie przedszkole nr 5 w Katowicach;
 • Miejskie przedszkole nr 16 w Katowicach;
 • Miejskie przedszkole nr 42 w Katowicach przy ZSP nr 11;
 • Miejskie przedszkole nr 72 w Katowicach;
 • Miejskie przedszkole nr 73 w Katowicach;
 • Miejskie przedszkole nr 93 w Katowicach

 Dorota Kozioł-Żurawska, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach

6. Przykłady dobrych praktyk w orientacji zawodowej

 • Rozwój umiejętności zawodowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą”, Agnieszka Szymańska, nauczyciel, I Zespół Szkół Społecznych w Katowicach, Barbara Szymańska, nauczyciel, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach
 • Sposoby na kreatywne i interaktywne poznawanie zawodów w lekturach szkolnych. Realizacja projektów edukacyjnych, Emilia Kaczoch, nauczyciel  Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 7. Podsumowanie: Założenia doradztwa zawodowego w ZSU 2030, Maria Kaczmarek, konsultant RODN „WOM” w Katowicach

 

 

 

Zapraszamy na Konferencję

cz. 2 warsztatowa       

Świat zawodów  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 Warsztat 1

Termin: 09.06.2022 godz. 17:30 - 19:00, "Nie tylko zabawa"- preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym w trakcie bieżących działań” 

 1. Preorientacja zawodowa w przedszkolu - metody i formy pracy
 2. Jak zabawę zamienić w naukę?
 3. Kosmos dla każdego - wpływ samooceny dziecka na jego przyszłość
 4. Przykłady działań

Prowadzący szkolenie: Dorota Kozioł-Żurawska doradca metodyczny

Miejsce: RODN WOM Katowice ul. Wyszyńskiego 7

Adresaci:Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zapisy: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=399698


Warsztat 2

Termin: 13.06.2022 godz. 17:00 - 20:15

„Kreujemy przyszłość, czyli co o preorientacji zawodowej nauczyciel wiedzieć powinien

1. Kreujemy przyszłość, czyli co o preorientacji zawodowej nauczyciel wiedzieć powinien.

2. Przedszkolak w wielkim świecie zawodów:

 • Poznajemy siebie-kreatywne rozwiązania sprawdzone w edukacji najmłodszych.
 • Świat zawodów i rynek pracy w ….literaturze dla dzieci.
 • Uczymy  się przez całe życie.
 • Na miarę możliwości przedszkolaka-planujemy i podejmujemy decyzje.

3. Czas na…..zdobywanie wiedzy w terenie.

Prowadzący szkolenie: Wioleta Mueller-Konieczny doradca metodyczny

Miejsce: Przedszkole nr 15 w Siemianowicach Śląskich (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Grunwaldzka 10, 41-106 Siemianowice Śląskie

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zapisy: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=399631

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 03.06.2022 godz. 21:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.