Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Nauka czy zabawa – tworzenie edukacyjnego escape room z wykorzystaniem aplikacji Genially.
WOM Teams
Termin: 18.05.2022 godz. 14:3016:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marta Cichoń - Sendor

ADRESACI: nauczyciele wszystkich przedmiotów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Zapraszam do GENIALLY aplikacji – pozwalającej tworzyć pokoje gier, które rozwijają logiczne myślenie uczniów, angażując ich przez całą lekcję oraz stanowią szanse dla słabszych na osiągnięcie sukcesów.

Program szkolenia:

  1. Założenie konta w aplikacji GENIALLY i omówienie opcji.
  2. Rodzaje pokojów gier.
  3. Wybór szablonu pokoju gry.
  4. Tworzenie zadań dla uczniów.
  5. Udostępnianie gry poprzez link/MS TEAMS/Classroom.

Czas trwania: 3 godziny.

W dniu szkoelnia uczestnicy otrzymają linka do spotkania.

Szkolenie wpisuje się w priorytet nr 4 polityki oświatowej MEIN:

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Osoba do kontaktu: Marta Cichoń-Sendor
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mcichonsendor@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC