Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
Termin: 26.01.2022 godz. 15:0017:15
Miejsce: ONLINE (Zoom) Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Krzysztof Bednarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, a także inne zainteresowane osoby do udziału w płatnym seminarium online (Zoom) pt.:

Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela

                                                                                                                                    

Na problem wypalenia zawodowego zwrócono uwagę już ponad 40 lat temu. Nie pojawia się nagle. Najczęściej to powolny proces. Aktualnie (czas pandemii!) może gwałtownie przyspieszyć! Na początku raczej łagodny stres, który później przechodzi w przewlekły, a ten może mieć poważne konsekwencje. Niedostatki radzenia sobie ze stresem są otwartą bramą dla zespołu wypalenia zawodowego. Jest on aktualnie postrzegany jako jedno z dwu – obok depresji – największych zagrożeń naszego zdrowia psychicznego; nazywa się je wręcz epidemią XXI wieku. Warto "zaopiekować" się sobą. Zapraszamy do udziału w seminarium w wersji online. Powodzenia!      

Termin; miejsce; uwagi organizacyjne:                                                                                                                                   

- 26 stycznia 2022r. tj. środa (godz. 15.00 – 17.15)

Seminarium online z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Uczestnik decyduje o miejscu jego realizacji, w którym dysponuje dostępem do komputera (optymalnie z kamerą i mikrofonem) oraz Internetu.

Zgłoszony uczestnik - pod warunkiem wniesienia opłaty za swój udział w seminarium - otrzymuje dane do zalogowania się (na podany w zgłoszeniu adres mailowy!) najpóźniej w dniu seminarium. Po seminarium jego uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie RODN „WOM” w Katowicach przekazane w formie elektronicznej (w wersji do wydruku) w terminie max. 30 dni.

Organizacja i prowadzenie:

Krzysztof Bednarek – socjolog; konsultant ds. zarządzania oświatą

Tematyka szkolenia:

  1. Refleksja wokół źródeł i objawów stresu w czasach pandemii (autodiagnoza).
  2. Umiejętność funkcjonowania w złożonym świecie eustresu i dystresu (pomiędzy zagrożeniem wypaleniem zawodowym, a zaangażowaniem w pracę).
  3. Jakie działania warto podejmować, aby ograniczyć stres zawodowy w pracy nauczyciela w czasach pandemii?
  4. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresorami w miejscu pracy (refleksja nad osobistą strategią antystresową).
  5. Możliwość wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk antystresowych.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału do wyczerpania miejsc.

                                                                                          

Osoba do kontaktu: Krzysztof Bednarek
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 221 Nr sali: 92 email: kb@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.