Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Termin od: 24.08.2022 godz. 15:00 do: 19.12.2022 godz. 16:30
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: 87
Prowadzący szkolenie: Maria Kaczmarek

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

1. Kurs realizowany będzie stacjonarnie w poniedziałki i środy.
Początek kursu - 24.08.2022 r. w godz. 15:00
Zakończenie kursu: 19.12. 2022 r.
Opłata za kurs wynosi 1200 zł, płatna w dogodnych ratach.

2. Ukończenie kursu nadaje kwalifikacje do  zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach   i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), z późniejszymi zmianami.

3. Liczba godzin: 150

4. Moduły kursu:

I. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

II. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

Kurs realizowny jest wg programu MEN z 1993 r.

Termin rozpoczęcia może ulec zmianie, jest zależny od skompletowania listy uczestników

 

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 1200 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.