Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotekach szkolnych
Clickmeeting
Termin: 29.11.2021 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aldona Ferdyn

Adresaci

Nauczyciele bibliotekarze pracujący we wszystkich typach szkół.

Tematyka szkolenia

  • Czym są kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie?
  • Zapoznanie z treścią kompetencji kluczowych z 2018 r.
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  • W jaki sposób rozwijać kompetencje kluczowe w bibliotece szkolnej?

 

Warunki otrzymania zaświadczenia

Aktywny udział na zajęciach.

Zaświadczenie ze szkolenia zostanie przesłane w formie elektronicznej.

Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 20 zł od uczestnika.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia Uczestnicy otrzymają link do webinarium. 

Informacja dotycząca logowania się na platformie Clickmeeting znajdują się TUTAJ >>>

 

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 120 Nr sali: 74 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 34-21/22-AF /SOONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: