Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kreatywne formy pracy z książką
WOM Clickmeeting
Termin od: 30.11.2021 godz. 15:00 do: 10.12.2021 godz. 18:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Wanda Matras-Mastalerz

Adresaci: 

Nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze oraz wszyscy nauczyciele szkół podstawowych zainteresowani tematyką kursu.

Tematyka: 

  • Prezentacja różnorodnych form pracy i zabawy z książką atrakcyjną dla dzieci i młodzieży w formie multisensorycznej, teatru narracyjnego kamishibai, picturebooków, książek artystycznych pop-up i pop-art, komiksów, wydawnictw kreatywnych i multimediów.
  • Wpływanie poprzez książkę na różne obszary kompetencyjne dzieci: koncentracji, komunikacji, kreatywności, inteligencji emocjonalnej i wrażliwości oraz wiedzy i wyobraźni.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Terminy spotkań online:

  • 30.11.2021, w godz. 15.00 - 18.45, wtorek;
  • 07.12.2021, w godz. 15.00 - 18.45, wtorek;
  • 10.12.2021, w godz. 15.00 - 18.45, piątek;

Liczba godzin: 15

Koszt udziału w kursie 150 zł od uczestnika.

Zajęcia prowadzone będą na platformie ClickMeeting. W dniu szkolenia Uczestnicy otrzymają link do zajęć. 

Informacja dotycząca logowania się na platformie Clickmeeting znajdują się TUTAJ >>>

Zaświadczenie z udziału w szkoleniu zostanie przesłane w formie elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 120 Nr sali: 74 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 150 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 14-21/22-AF /KDONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 


Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC