Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Matematyczne zdziwienia
Termin: 27.09.2021 godz. 15:0018:00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, ul. kard. Wyszyńskiego 7 Sala: Aula górna
Prowadzący szkolenie: Joanna Świercz, Krzysztof Oleś,Marta Kądziołka, Zyta Chmiel, Anna Ząbkowska-Petka, Zofia Miczek, Katarzyna Budziłek-Jurek, Beata Kretek, Zofia Majerska

Konferencja dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach i Zarząd Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. 

Program konferencji:

15.00 - 15.15 powitanie uczestników, rozstrzygnięcie konkursu

15.15 - 16.00 Zintegrowana Platforma Edukacyjna - wykład- Aldona Ferdyn RODN"WOM"

16.00-16.45 „Zadziwiające konsekwencje wymagań egzaminacyjnych", wykład p. Joanny Świercz, SNM

17.00-18.00 warsztaty

1. „Matematyczne origami" - Marta Kądziołka, Zyta Chmiel, SNM 

2.  Gry matematyczne unplugged - Anna Ząbkowska-Petka, Zofia Miczek, SNM 

3. „W komnacie tajemnic ” - Katarzyna Budziłek-Jurek, Beata Kretek, SNM

4.  „Matematycznie zadziwiająco proste, a bardzo użyteczne" - Zofia Majerska, SNM, dordca metodyczny

5. „Co ma do tego prawo Ohma?" - Krzysztof Oleś, 

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

LIczba godzin - 4 godziny dydaktyczne

Informacja o zaświadzceniach: każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Kontakt: Maria Syta

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl