Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wartości i literatura – duet doskonały!
Teams
Termin: 05.10.2021 godz. 15:0018:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Wanda Matras-Mastalerz, dr Mirella Zajega, Aleksandra Gorzelik, Weronika Skrzekowska, Monika Ostrowska-Cichy

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli do udziału w konferencji pt.:

Wartości i literatura – duet doskonały!

                                                                          5 października 2021 r. (wtorek), w godz. 15.00 - 18.00.

 

Cele konferencji wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Program konferencji:

15.00– 15.05 Uroczyste rozpoczęcie konferencji przez Iwonę Kruszewską-Stoły, wicedyrektora RODN „WOM” w Katowicach.

15.05– 15.50 Literacki kompas wartości. Dr Wanda Matras-Mastalerz, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

16.00– 17.00

 • Z „Małym Księciem” w świat wartości. Dr Mirella Zajega, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach.
 • Wielkie wartości w małym formacie, rola ilustracji w książce. Aleksandra Gorzelik, historyk sztuki, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach.

17.10 – 18.00 

 • Wartość dodana mówienia o wartościach. Kilka refleksji w kontekście egzaminu ósmoklasisty. Weronika Skrzekowska, nauczyciel języka polskiego oraz doradca metodyczny RODN „WOM” w Katowicach.
 • Wspierająca moc literatury w pracy z dziećmi. Monika Ostrowska-Cichy, dyplomowany arteterapeuta, nauczyciel, edukator sztuki.

 

Aplikacja: Teams

 • Konferencja będzie realizowana  z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 • Uczestnik, na podany w karcie zgłoszenia e-mail, otrzyma link do logowania na jeden dzień przed wydarzeniem.
 • W przypadku braku takiego e-maila prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z organizatorem szkolenia.
 • W dniu konferencji prosimy o zalogowanie się na 5 min przed jej rozpoczęciem.
 • Logując się prosimy o wpisanie imienia i nazwiska.

 

Warunki otrzymania zaświadczenia

 • Wpisanie podczas logowania imienia i nazwiska.
 • Udział w minimum trzech wykładach.
 • Zaświadczenia w formie elektronicznej, potwierdzające udział w konferencji, będą przesyłane do 30 dni po jej zakończeniu. 

 

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 120 Nr sali: 74 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 30 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 3-21/22-AF /KONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 


Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC