Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Termin od: 22.10.2022 godz. 09:00 do: 29.08.2023 godz. 14:00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Sala: 87
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Ukończenie kursu nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej.

Tematyka kursu wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Liczba godzin: 300, w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Bloki przedmiotowe kursu:

 1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie
 2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
 3. Zagadnienia biomedyczne
 4. Zagadnienia seksuologiczne
 5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 6. Praktyka pedagogiczna

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (90%obecności)
 • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych: 
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych

Zajęcia kursu odbywać się będą w małych grupach:

 • w soboty od godz. 9.00 - 15.00.
 • w czwartki od 15.00 - 19.00
 • zajęcia praktyczne (60 godz.) w szkole uczestnika lub wskazanej przez organizatora kursu.

Kierownik kursu: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant z zakresu wychowania do życia w rodzinie, wychowania, profilaktyki, autorka programów nauczania z wychowania do życia w rodzinie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licznych publikacji z ww. zakresu.

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 1450 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.