Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Nauczyciel na starcie- warsztat pracy.
Termin od: 23.10.2021 godz. 09:00 do: 27.11.2021 godz. 14:00
Miejsce: platforma TEAMS Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta, Mariola Lux, Marianna Kłyk , Barbara Czwartos

Nauczyciel na starcie- warsztat  pracy. Bezpłatny kurs doskonalący

KURS BEZPŁATNY.Kurs będzie się odbywał  hybrydowo.

Kurs adresowany dla  nauczycieli wszystkich typów szkół rozpoczynających pracę w szkole

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności planowania i organizowania warsztatu pracy młodego nauczyciela.

Program kursu 

 

Moduł
Tematyka zajęć
Prowadzący
Termin

I Podstawy prawne organizacji pracy szkoły

 • Najważniejsze ustawy i rozporządzenia dotyczące oświaty i pracy nauczyciela.
 • Podstawa programowa - zapisy preambuły, warunki i sposób  realizacji, programy nauczania 
 • Bezpieczeństwo w szkole. Organizacja wyjść, wycieczek w świetle aktualnych przepisów

Maria Syta

Mariola Lux

27.11.2021

online

godz. 9.00-13.45

II Organizacja  pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • Techniki  uczenia i zapamiętywania.
 • Metody aktywizujące
 • Motywacja do nauki.
 • Fizjologia i higiena uczenia się.
 • Rola prac domowych
 • Komunikacja w pracy nauczyciela.
 • Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne ?

Barbara Czwartos

 

 

Marianna Kłyk

23.10.2021 6.11.2021

on-line

s.10

godz. 9.00-13.45

III Rozwój nauczyciela i współpraca

 • Rozwój zawodowy i awans  nauczyciela  
 • Rodzice w szkole.
 • Współpraca  ze środowiskiem lokalny
 •  i instytucjami wspierającymi rodzinę

Maria Syta

Elżbieta Brol

20.11.2021

online

godz.9.00-13.45

 

KURS BEZPŁATNY

Zajęcia online będą realizowane  z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłany  link do szkolenia. 

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w  trzech spotkaniach. 

Osoba do kontaktu: Maria Syta   msyta@womkat.edu.pl

 

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 20.10.2021 godz. 14:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.