Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

SIEĆ: PROBLEMATYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO W RODZINIE I W SZKOLE
Termin od: 21.09.2021 godz. 15:30 do: 05.11.2021 godz. 18:15
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Sala: 52
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

 Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2021/2022 to:

Radzenie sobie z emocjami (strach, lęk)

w dobie zakażeń wirusem SARS-CoV-2


Tematyka szkoleń:

1. Emocje (strach, lęk)  a zdrowie fizyczne i psychiczne - 19.10.2021.

2. Kryzysowe emocje – kryzysowe zachowania - 16.11.2021.

3. Interwencja kryzysowa - 14.12.2021.

4. Umiejętność wyrażania emocji - 11.01.2022.

Zapisani do sieci nauczyciele współpracują ze sobą w aplikacji Microsof Teams. Dzień przed spotkaniem w sieci uczestnik otrzymuje link do szkolenia.

W ramach sieci odbędą się cykliczne spotkania w ramach których uczestnicy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia uczestniczenia  w sieci jest aktywność uczestnika w ramach cyklicznych spotkań oraz wypracowanie materiałów merytoryczno-metodycznych. 

Zaświadczenie uczestnicy otrzymają 11 stycznia 2022 r.

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant z zakresu wychowania do życia w rodzinie, wychowania, profilaktyki,edukacji zdowotnej, autorka programów nauczania oraz licznych publikacji z ww. zakresu.

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2021 godz. 18:15

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.