Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący
Termin od: 01.06.2021 godz. 14:00 do: 29.06.2021 godz. 16:15
Miejsce: Aplikacje ClickMeeting; Meet
Prowadzący szkolenie: Aldona Ferdyn, Maria Syta, Maria Wilk, Andrzej Musiał, Aleksandra Gorzelik, Mirella Zajega

Tematyka zajęć

Prowadzący

Termin

 Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole

 

Aldona Ferdyn, Maria Syta

 

01.06.2021 godz. 14.00 -16.15

 

Sprawdziany 
i quizy on-line

 

 

Maria Wilk

 

08.06.2021 godz. 14.00 -16.15

 Prawo autorskie w pracy nauczyciela - jak nie pogubić się w gąszczu przepisów

 

Andrzej Musiał  

 

15.06.2021 godz. 14.00 - 16.15

 

Design Thinking - praca metodą projektów w szkole

 

Aleksandra Gorzelik

 

22.06.2021 godz. 14.00 - 16.15

Komunikacja werbalna i pozawerbalna w pracy nauczyciela

Mirella Zajega

 

29.06.2021 godz. 14.00 - 16.15

 

Kurs odbędzie się on-line, link do pokoju webinarowego zostanie przesłany przed każdym spotkaniem. Zajęcia są bezpłatne. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zostaną przesłane drogą mailową po ostatnich zajęciach.

  • Zajęcia będą realizowane  z wykorzystaniem platformy ClickMeeting, która działa przez przeglądarkę internetową, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania.  W przypadku braku takiego e-maila (max na 1 godz. przed szkoleniem) prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z organizatorem szkolenia 
  • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się na 5 min  przed jego rozpoczęciem.
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu i wpisujemy:
  • swoje imię i nazwisko (jest to wpisanie się na listę obecności)
  • e-mail (który podaliśmy w karcie zgłoszenia na szkolenie)

             Zajęcia 8 czerwca 2021 roku odbędą za pośrednictwem aplikacji Google Meet.    

Warunkiem otrzymania zaświadczena potwierdzającego ukończenie kursu jest obecność na minimum trzech spotkaniach.  

 
Osoba do kontaktu: Mirella Zajega
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mzajega@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 31.05.2021 godz. 12:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.