Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Akademia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 08.04.2021 godz. 14:0016:15
Miejsce: Platforma Clickmeeting

Adresaci

Kurs skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole, lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy. 

Tematyka

  • Moduł 1 Edukacja wczesnoszkolna - przestrzeń wyzwań i zmian: edukacja wczesnoszkolna jako życiowy kapitał, rola i zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, dlaczego integracja treści jest tak ważna, teoria inteligencji wielorakich, neurodydaktyka i jej wpływ na podejście do uczenia się;
  • Moduł 2 Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o podstawę programową: czy przewodnik metodyczny jest potrzebny i jak z niego korzystać, organizacja przestrzeni i warunków sprzyjających uczeniu się, dlaczego sam podręcznik nie wystarczy, jak zaplanować i przeprowadzić efektywną lekcję;
  • Moduł 3 Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej: rola kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, praca metodą projektu, wykorzystanie metod aktywizujących, zabawy z niczego, podwórkowe, z mapą i inne propozycje do pracy z uczniem;
  • Moduł 4 Ocena opisowa z elementami oceny kształtującej: podstawa prawna oceniania w edukacji wczesnoszkolnej, strategie oceniania, elementy oceny opisowej, mniej stresujące ocenianie (informacja zwrotna, metoda "zielonego ołówka");
  • Moduł 5 TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: bezpieczne wykorzystanie TIK w pracy z dzieckiem, przykłady ciekawych stron i aplikacji. praca z tablicą multimedialną.

Prowadząca: Elżbieta Brol - konsultant RODN "WOM" w Katowicach, trener, nauczyciel

Terminy spotkań online:

  • 08.04.2021 r., w godz. 14.00 - 16.15
  • 15.04.2021 r., w godz. 14.00 - 16.15
  • 22.04.2021 r., w godz. 14.00 - 16.15
  • 29.04.2021 r., w godz. 14.00 - 16.15
  • 06.05.2021 r., w godz. 14.00 - 16.15

Liczba godzin: 15

W danym dniu Uczestnicy otrzymają link do zajęć. Informacja dotycząca logowania się na platformie Clickmeeting znajdują się TUTAJ >>>

Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe - Metodnik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zaświadczenie zostanie przesłane w formie elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Brol
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: ebrol@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 85 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 38-20/21-EB /KDONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 


Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC