Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Awans nauczycieli . Zadania opiekuna stażu oraz porady ,jak napisać projekt oceny dorobku ?
Termin: 05.05.2021 godz. 14:0016:30
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta

Szkolenie  adresowane dla nauczycieli ,którzy pełnią lub będą pełnić funkcję opiekuna stażu

Każdy stażysta i kontraktowy będąc w trakcie awansu powinien mieć osobistego przewodnika.Taka role spełnia przydzielony przez dyrektora nauczycielowi  opiekun stażu. Raport z kontroli NIK wskazuje ;Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, „niestety nie wszyscy nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymują  odpowiednie merytoryczne wsparcie ze strony opiekunów” Z uwagi na powyższe do dyrektorów szkół wystosowany został postulat, by osoby przydzielane do pełnienia roli opiekuna stażu nie tylko legitymowały się istotnymi osiągnięciami zawodowymi, lecz również by ukończyły formę doskonalenia z zakresu kierowania rozwojem zawodowym nauczyciela.Niniejsze szkolenie ma na celu wyjście naprzeciw tej potrzebie.

Plan szkolenia:

  1. Procedura awansu zawodowego
  2. Wymagania formalne wobec opiekunów stażu
  3. Zadania opiekuna stażu zapisane w rozporządzeniu MEN
  4. Plan rozwoju –wsparcie opiekuna
  5. Spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych przez nauczyciela 
  6. Wsparcie dla nauczyciela  w napisaniu  sprawozdanie za okres stażu.
  7. Projekt oceny dorobku zawodowego –jak  napisać ?
  8. W jaki sposób opiekun powinien mądrze   wspierać  nauczyciela w  postępowaniu kwalifikacyjnym  lub  egzaminacyjnym
  9. Ważne terminy

Maria Syta-konsultant RODN"WOM" w Katowicach ,ekspert d/s awansu

Liczba godzin: 3

Każdy uczestnik otrzyma zaswiadczenie -wysłane na maila

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC