Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Sieć informacji i współpracy nauczycieli języków obcych
Termin od: 23.09.2022 godz. 14:00 do: 30.06.2023 godz. 23:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek

Zapraszam do włączenia się w sieć informacji i współpracy nauczycieli języków obcych.

Celem działania sieci jest przede wszytkim wymiana informacji o szkoleniach organizowanych przez RODN WOM i nie tylko - także o innych ciekawych wydarzeniach mogących zainteresować nauczycieli języków obcych.

Koordynator sieci - Joanna Drążek będzie mailowo utrzymywać kontakt z nauczycielami w sieci.

Poprzez koordynatora można też informaować innych nauczycieli w sieci o organizowanych przez siebie ciekawych wydarzeniach szkolnych związanych z nauczaniem języków obcych. 

Zapewne wprowadzimy też inne formy wspólpracy w trakcie trwania i rozwoju sieci.

Każdy nauczyciel może w dowolnym momencie wpisać się do sieci, a także mailowo poprosić o usunięcie z sieci i nie przysyłanie informacji.

Uczestnicy korzystają z zasobów informacyjnych sieci.

Nie przewiduje się wydania zaświadczeń, ponieważ nie wyznaczono terminu końcowego działania sieci oraz działanie sieci nie przewiduje wykonania określonych zadań przez uczestników.

Zapraszam,

Joanna Drążek, koordynator sieci

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2023

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.