Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników oświaty
Termin: 01.03.2021 godz. 09:0011:15
Sala: ONLINE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE dla pracowników oświaty

Zapraszamy dyrektorów i wszystkich zainteresowanych na kolejną z cyklu konferencję
poświęconą ważnym aspektom pracy szkoły

Termin: 1 marca 2021 r., godz. 9.00,  platforma clickmeeting

Prowadzący: mec. Dariusz Dwojewski - doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych

W czasie konferencji będzie możliwość zadawania pytań szczegółowych.

Serdecznie zapraszamy !

Po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu wpłaty 50 zł na konto RODN "WOM"
w Katowicach uczestnik otrzyma drogą elektroniczną link do spotkania on-line.

Zarejestrowani uczestnicy, biorący udział w konferencji,  otrzymają zaświadczenia.

Program konferencji:

 

  1. Zasady działania PPK – informacje ogólne

Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych

Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe

  1. PPK od strony pracowniczej

Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK

Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne

Rezygnacja z PPK – zasady

  1. Zasady finansowania PPK

Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika

Wpłata powitalna i dopłata roczna

Zasady ustalania wpłat dodatkowych

Podstawa wymiaru wpłat na PPK

Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia

Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK

Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe

  1. Wypłaty środków zgromadzonych w PPK

Wypłata po ukończeniu 60 roku życia

Wypłata w związku z ciężką chorobą

Finansowanie wkładu mieszkaniowego

  1. Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK

Osoba uprawniona po śmierci pracownika

Środki PPK a masa spadkowa

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Musiał
Nr tel: 32 203 78 46 wew: 120 Nr sali: 74 email: amusial@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 50 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 21-20/21-AM /KONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: