Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania edukacji zdalnej - Jak wykorzystywać mobilne aplikacje edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym?
Termin: 22.01.2021 godz. 16:0018:30
Miejsce: Platforma ZOOM Sala: ONLINE

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji merytorycznych, metodycznych i technologicznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w procesie edukacyjnym i w nauczaniu przedmiotowym TiK oraz zasobów internetowych, w tym:

 • mobilnych aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach i tabletach (np. kosta Merge Cube)
 • platform edukacyjnych oraz cyfrowych aplikacji i narzędzi (np. Khan Academy, Genial.ly, Wakalet, Learning Apps)
 • e-podręczników oraz zasobów w wymiarze 3D (animacje AR i VR w Mozaik 3D)
 • różnego rodzaju gier edukacyjnych, quizów i testów on – line (np. Global Quiz, Quizizz, Escape room)
 • zasobów na portalach społecznościowych (fora, fanpage oraz sieci w Facebooku)
   

Korzyści dla nauczyciela:

 • wyższe kompetencje metodyczne i technologiczne w wykorzystywaniu TiK i internetowych zasobów cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
 • umiejętność zainteresowania uczniów zdobywaniem podczas nauczania zdalnego nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, grywalizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki TIK,
 • zapewnienie sobie dostępu do bezpłatnych, atrakcyjnych dla ucznia i dynamizujących uczenie (się) zasobów, treści, aplikacji, quizów i gier edukacyjnych w trybie on-line,
 • zdobycie przez nauczycieli  umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych i mobilnych aplikacji edukacyjnych do projektowania atrakcyjnych zajęć i zadań aktywizujących uczniów podczas edukacji zdalnej.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany przed szkoleniem.

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zasadami nauczania wyprzedzającego (flipped learning). Uczestnicy szkolenia przed webinarem w czasie rzeczywistym (live) otrzymają wcześniej drogą mailową materiały w formie prezentacji multimedialnych oraz przykładowe scenariusze interaktywnych lekcji on-line na smartfony i tablety wykorzystujące mobilne aplikacje edukacyjne.

Osoba do kontaktu: Marek Szafraniec
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 217 Nr sali: 93 email: mszafraniec@womkat.edu.pl