Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wykorzystanie lokalnego potencjału na lekcjach plastyki
WOM
Termin: 16.11.2020 godz. 16:0019:00
Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90 a, sala wykładowa Sala: WYJAZDOWE

Jak umieścić plastykę i sztukę w KAŻDEJ działalności nauczycielskiej? Jak zaangażować WSZYSTKIE okoliczne instytucje, mogące nas wesprzeć? Jak sprawić, żeby lekcje plastyki, działania plastyczne były interdyscyplinarne? Jak uatrakcyjnić spotkania z uczniami?

Spotkanie poświęcone będzie opracowaniu możliwości wykorzystania lokalnych instytucji, miejsc mogacych stanowić atrakcyjną bazę do stworzenia kreatywnych działań plastycznych.

Część wykładową poprowadzi Eliza Flaszewska (doradca metodyczny w zakresie plastyki), dr Julia Góra (absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, edukator Śląskiego Ogrodu Botanicznego) oraz Paweł Matyasik (inżynier  gospodarki odpadami, miłośnik turystyki).

Tematyka:

Możliwości wykorzystania lokalnej infrastruktury do uatrakcyjnienia zajęć.

Stworzenie planu działań do realizacji lekcji plastyki z wykorzystaniem lokalnych „bogactw”.  

Seminarium będzie prowadzone zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia wirusem COVID 19. 

Spotkanie dla nauczycieli plastyki z Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Tarnowskich Gór i powiatu tarnogóskiego. Wszyscy inni również mile widziani!

 

Osoba do kontaktu: Eliza Flaszewska
email: eflaszewska@mdk.bytom.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 12.11.2020 godz. 10:30

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.