Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

V Śląski Kongres Prawa Oświatowego.
Prawo
Termin: 20.10.2020 godz. 10:0015:15
Miejsce: RODN "WOM" Katowice
Prowadzący szkolenie: Jerzy Grad, Ewa Chorąży, Adam Pukocz

UWAGA! Szanowni Państwo! W związku z sytuacja epidemiologiczną, kongres zostanie zorganizowany w wersji on-line. Wykłady i warsztaty zostaną przeprowadzone w czasie rzeczywistym. Linki dostępu zostaną Państwu przesłane w dniu konferencji, na który się Państwo zarejestrowali. W związku ze zmianą formuły kongresu, linki do zapisów na wydarzenie są znowu aktywne. Zapraszamy! Zaświadczenia uczestnictwa zostaną przygotowane w wersji elektronicznej.

Temat: Nowa sytuacja w edukacji – problemy i wyzwania!

Odbiorcy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego.

Problematyka poruszana na kongresie:

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa w szkole, edukacja szkolna (stacjonarna i zdalna) w przepisach prawnych, skuteczna dydaktyka i dbanie o dobre relacje w społeczności szkolnej.

Cel kongresu:

Celem kongresu jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dyrektorów w zakresie wybranych elementów prawa, odniesienie się do specyfiki edukacji stacjonarnej i zdalnej w obecnej sytuacji, w kontekście przepisów prawnych i wniosków z ubiegłego roku szkolnego.  Zdobyta wiedza będzie przydatna w bieżącej pracy szkoły, przedszkola i placówki w nowej rzeczywistości oświatowej.

Termin: 19  i 20 października 2020 roku

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7

Kongres odbędzie się w trybie on-line.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

WYKŁADY (AULA GÓRNA)

Rozpoczęcie Kongresu

Prowadzący

Godzina

Praca zdalna a zdalne nauczanie – obowiązki dyrektora szkoły i odpowiedzialność nauczycieli.

dr Jerzy Grad

10.00 - 10.45

Ocenianie w edukacji szkolnej i zdalnej. Podstawy prawne.

dr Ewa Chorąży

10.45 – 11.30

Rodzic, uczeń,nauczyciel w szkole. Aspekty prawne.

Adam Pukocz

11.50 – 12.35

Stosowanie prawa autorskiego i ochrona wizerunku w szkole. Bezpieczeństwo prawne.

Andrzej Musiał  12.35 - 13.20

 

Przerwa 

13.20 - 13.45

 WARSZTATY (do wyboru):

Jak pomóc nauczycielom wprowadzać dyscyplinę w klasie szkolnej?

dr Paweł Matyszkiewicz

13.45 – 15.15

Feedback (informacja zwrotna) narzędziem pracy skutecznego dyrektora.

Krzysztof Bednarek

13.45 – 15.15

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

13.45 – 15.15

Zastosowanie platform cyfrowych w zdalnym nauczaniu.

Sebastian Buczyński

13.45 – 15.15

Polityka antymobbingowa. Jak napisać politykę antymobbingową?

Cezary Lempa

13.45 – 15.15

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl