Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Programowanie w języku Python
Termin od: 19.10.2020 godz. 15:15 do: 09.11.2020 godz. 19:15
Miejsce: RODN WOM Katowice Sala: 80
Prowadzący szkolenie: Krzysztof Jarczewski

Tematyka szkolenia:

  • Pierwsze kroki w programowaniu.
  • Instrukcja warunkowa.
  • Pętle. Funkcje. Wykresy w Phytonie.
  • Rozwiązywanie zadań matematycznych.
  • Struktury danych – listy. Słowniki i zbiory

Adresaci:  wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Prowadzący - szkolenie poprowadzi Krzysztof Jarczewski, nauczyciel informatyki w liceum ogólnokształcącym,  ogromne doświadczenie w szkoleniu dorosłych z zakresu programowania

Informacje o zaświadczeniach: każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Liczba godzin: 20

Terminy spotkań:  19.10.2020;  26.10.2020;  2.11..2020;  9.11.2020  w godzinach od 15.15 - 19.15.

Osoba do kontaktu: Maria Wilk
Nr tel: 32 203 78 46 wew: 120 Nr sali: 74 email: kei@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 260 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 15-20/21-MW /KDST

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: