Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – duchowy, społeczny, polityczny wizjoner, twórca teologii narodu
Miejsce: On - line Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Paweł Matyszkiewicz, dr Mirella Zajega, Piotr Sutowicz

Sejmik Śląski ogłosił rok 2020 Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę podjęto na posiedzeniu 13. stycznia w związku ze zbliżającą się beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, katowicki RODN „WOM”, mieszczący się przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zaprasza do udziału w konferencji (off-line) poświęconej prymasowi Wyszyńskiemu.


Koniecznym warunkiem otrzymania zaświadczenia jest wypełnienie arkusza rejestracyjnego, dostępnego u dołu strony.

Prezentujemy Państwu trzy wystąpienia:

1. dr Mirella Zajega – konsultantka z Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej w RODN „WOM” w Katowicach, omawia powojenny okres działalności kardynała Wyszyńskiego. Zwraca uwagę, że największym dokonaniem prymasa Wyszyńskiego był projekt tożsamościowy (Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Wielka Nowenna Tysiąclecia, peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej), działania prowadzące do identyfikacji społeczności narodu polskiego. Dzięki, wypracowanej przez kardynała Wyszyńskiego, koncepcji walki o duszę narodu i wielkim akcjom ewangelizacyjnym, naród polski stał się świadomy swojej podmiotowości, obronił swoją duchową i kulturową swoistość. Podkreśla wpływ Wyszyńskiego na dokonujące się, w sposób jak najbardziej nowoczesny, przemiany społeczne.

Kardynał Stefan Wyszyński - dr Mirella Zajega

2. dr Paweł Matyszkiewicz – konsultant z Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych w RODN „WOM” w Katowicach w 50 minutowym wykładzie pt. Okruchy z historii życia Prymasa Tysiąclecia prezentuje znane i mniej znane fakty z życia Stefana Wyszyńskiego. Przypomina jego lata dziecięce i młodzieńcze, odkrycie powołania do kapłaństwa oraz działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wskazuje również na działania księdza Wyszyńskiego w czasie kampanii wrześniowej i okresie okupacji, a szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego. W ostatniej części wykładu przedstawia działalność Stefana Wyszyńskiego jako biskupa lubelskiego i prymasa, aż do momentu jego zgonu.

Kardynał Stefan Wyszyński - dr Paweł Matyszkiewicz

3. Piotr Sutowicz – historyk z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, prezentuje dokonania prymasa Wyszyńskiego w kontekście ideologii XX wieku, mówi o przewrotach myślowych i politycznych, które dokonały się w ciągu życia prymasa. Zastanawia się, czy jego nauczanie społeczne zdezaktualizowało się wraz z końcem systemu komunistycznego, czy współcześnie możemy się uczyć od kapłana, który przeprowadził największe akcje duszpasterskie i ewangelizacyjne w Europie Środkowej. Podkreśla, że kardynał Wyszyński był przeciwnikiem upolityczniania Kościoła, prymasem, który miał wizję katolicyzmu masowego i przekonanie o konieczności walki o duszę narodu oraz wykuwania jego wielkości.

Wyszyński a ideologie wieku - Piotr Sutowicz

 

Aby otrzymać zaświadczenie z konferencji należy na adres: mwatola@womkat.edu.pl wysłać następującą informację:

Oświadczam, że w dniu ........................ 2020 r. brałem/am udział w konferencji on line "Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – duchowy, społeczny, polityczny wizjoner, twórca teologii narodu"

Imię, nazwisko, nazwa szkoły (dla identyfikacji)

 

Osoba do kontaktu: Paweł Matyszkiewicz
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: pm@womkat.edu.pl