Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA-ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W EDUKACJI
Termin od: 01.09.2022 do: 30.06.2023 godz. 15:00
Miejsce: online Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Anna Czarlińska-Wężyk

Sieć będzie działać w formie online. Uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma maila z informacjami o szczegółowych zasadach działania sieci. Każdy będzie mógł też skorzystać z konsultacji z koordynatorem sieci i /lub innymi uczestnikami oraz podzielić się własnymi uwagami i materiałami.

Adresat: Nauczyciele różnych przedmiotów i zajęć ( w tym nauczyciele świetlicy, pedagodzy, bibliotekarze, doradcy zawodowi) w szkole podstawowej kl.6-8, którzy już realizują program Ekonomia na co dzień (ECD) oraz wszyscy, którzy chcą przystąpić do programu.

Opis: Program ECD oferuje darmowe narzędzia do realizacji zagadnień z zakresu KOMPETENCJI KLUCZOWYCH oraz pomaga aktywnie realizować kwestie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele, którzy juz realizują program otrzymają nowe materiały i przydatne linki, a nowi uczestnicy otrzymają dodatkowo dostęp do platformy z bogatymi materiałami edukacyjnymi. 

Cele sieci współpracy i samokształcenia

  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
  • Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
  • Poszerzanie kompetencji uczestników.
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
  • Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy nauczycielami/szkołami.

Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy otrzymają na koniec zaświadczenia.

Spotkania on-line (kontakt mailowy, w razie potrzeby miniwebinary oraz telefoniczny).

Dodatkowe informacje: Anna Czarlińska-Wężyk, koordynatorka sieci, aczarli@womkat.edu.pl

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2023 godz. 15:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.