Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Źródła ikonograficzne i konteksty kulturowe w nauczaniu historii .
Termin: 04.12.2019 godz. 15:0018:00
Miejsce: RODN :WOM" Katowice Sala: 89
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży, Aleksandra Gorzelik

Tytuł

Źródła ikonograficzne i konteksty kulturowe w nauczaniu historii.

Adresat

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zakres tematyczny

Kształcenie umiejętności w zakresie analizy szeroko pojętych źródeł informacji historycznej (źródła: pisane, ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne). Kształtowanie myślenia historycznego i kompetencji językowych z wykorzystaniem zadań z egzaminów zewnętrznych (historia, historia sztuki, wos) i przykładowych tekstów z olimpiad przedmiotowych. Kompetencje kluczowe „kluczem” do sukcesu edukacyjnego ucznia.

Kierownik szkolenia

Ewa Chorąży

Prowadzący

Dr Ewa Chorąży: nauczyciel konsultnt w RODN „WOM” w Katowicach.nauczyciel historii w szkole podstawowej i średniej, pracownik OKE w Jaworznie, koordynator historii, autor publikacji z dziedziny dydaktyki i historii.

 

Aleksandra Gorzelik: Nauczyciel konsultant w RODN "WOM" w Katowicach. Autorka publikacji i  scenariuszy zajęć  dla nauczycieli historii oraz autorskich projektów promujących edukację regionalną i artystyczną;

 

Liczba godzin

10 

Uwagi

Np. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na wymianę pomysłów i dobrych praktyk. Zajęcia pomogą nauczycielom w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych. Nauczyciele otrzymają materiały do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl