Dziś mamy wtorek, 29 dzień lipca 2014 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Aktualności

Konsultacje, warsztaty, szkolenia NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH w roku 2013

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” w Katowicach

Zapraszam NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH na konsultacje, warsztaty, szkolenia
wrzesień-grudzień 2014

  


SZKOLENIA PŁATNE 

   
      
 • 23, 30 kwietnia 2014 - „ Jak pracować z uczniem uzdolnionym językowo?” – kurs 12 godzin (2 spotkania), 15.30 – 20.00, cena: 100 zł
 • 2, 9 czerwca 2014 - „Metody aktywizujące na lekcji języka obcego” – kurs 12 godzin, 15.00 – 20.00,  cena: 100 zł
 • 17, 24 maja 2014 - „Język obcy na wczesnoszkolnym etapie nauczania” kurs - 12 godzin, (w soboty: 10.00 -14.30), cena: 100 zł
 • 27 marca, 3 kwietnia 2014 - „Programy nauczania języków obcych w aspekcie Podstawy programowej” - (zdobycie umiejętności pisania programu nauczania języka obcego lub adaptacji programu już istniejącego), kurs 12 godzin, 15.00 – 20.00,  cena: 100 zł
 • 7 maja 2014 - „Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcji języka obcego”, warsztat komercyjny, 5 godzin, 15.30 – 19.15 , cena: 30 zł
     
Zgłoszenia na warsztat komercyjny, mailowo: jdrazek@womkat.edu.pl ,

Proszę podać:
 • nazwę szkolenia,
 • szkołę
 • nr tel. komórkowego,
 • adres e-mail
 • datę i miejsce urodzenia (do wpisania na świadectwo)

* * *

Na kursy proszę o zgłoszenia on-line ze strony internetowej www.womkat.edu.pl

Cena warsztatu i kursów może ulec zmianie w zależności od liczebności grupy.

Jeśli grupa na dany kurs zbierze się wcześniej, może się on odbyć we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane droga mailową.

 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego. 280 godzin. Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach publicznych, październik 2014–czerwiec 2015
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego. 280 godzin. Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach publicznych, listopad 2014–czerwiec 2015

Szczegółowe informacje o kursach  - telefonicznie lub mailowo.

Joanna Drążek
Konsultant ds. języków obcych
jdrazek@womkat.edu.pl
tel. 032 258 38 01 w. 122  godziny pracy: PN 8.00 -16.30;  WT, SR, CZ 8.00 – 15.00, PT 8.00 – 14.00


Województwo Śląskie


Konferencja - Podręczniki MEN - Materiały


MATERIAŁY Z KONFERENCJI>>

Kalendarz kursów

 

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


Materiały

MATERIAŁY UŁATWIAJĄCE ANALIZĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU 2014.
więcej>>

Magazyn ponadgimazjalny Meduza


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Partnerzy
Moje finanse>>