Dziś mamy niedzielę, 25 dzień stycznia 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Aktualności

Konsultacje, warsztaty, szkolenia NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH w roku 2014/2015

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” w Katowicach

Zapraszam NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH na konsultacje, warsztaty, szkolenia
wrzesień-grudzień 2014

  

SZKOLENIA BEZPŁATNE 


 • 5 - 6 grudnia 2014 – seminarium (2 dni: piątek/sobota) - „Dni Austrii – nauczyciele języka niemieckiego: elementy kultury na lekcjach j. niemieckiego więcej>>
 • 27 stycznia 2015 – warsztaty „Nauczanie w klasach o zróżnicowanym poziomie kompetencji językowej” - godzina: 15.30 – 18.00 (wszystkie języki)
 • Luty 2015 – konferencja (we współpracy z Oxford University Press) dotycząca matur i egzaminów gimnazjalnych) j. angielski
 • 11 lutego 2015 – warsztaty – „Efektywne nauczanie języków obcych w klasie szkolnej” - godzina: 15.30 – 18.00 (wszystkie języki)
 • 19 marca 2015 – konferencja – „Nowoczesne nauczanie języka angielskiego” (szczegóły pojawią się po uzgodnieniach ze współorganizatorami)
 • 20 kwietnia 2015 - warsztaty – „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego. Planowanie kierunkowe i wynikowe.”, godzina: 15.30 – 18.00 (wszystkie języki)
 • 7 maja 2015 – warsztaty – „Programy nauczania w aspekcie podstawy programowej” - godzina: 15.30 – 18.00 (wszystkie języki)

Proszę o zgłoszenia mailowe: jdrazek@womkat.edu.pl , (szczegółowe informacje dotrą drogą mailową w miarę zbliżania się terminu szkoleń)

Proszę podać:
 • nazwę szkolenia,
 • szkołę
 • nr tel. komórkowego,
 • adres e-mail
 • datę i miejsce urodzenia (do wpisania na świadectwo)


SZKOLENIA PŁATNE 

   
 • kwiecień 2015 - „ Jak pracować z uczniem uzdolnionym językowo?” – kurs 12 godzin (2 spotkania), 15.30 – 20.00, cena: 100 zł
 • listopad 2014 - „Metody aktywizujące na lekcji języka obcego” – kurs 12 godzin, 15.00 – 20.00,  cena: 100 zł (2 spotkania)
 • maj 2015 - „Język obcy na wczesnoszkolnym etapie nauczania” - kurs - 12 godzin, (w soboty: 10.00 -14.30), cena: 100 zł (2 spotkania)
 • 17 grudnia 2014 - „Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcji języka obcego”, warsztat komercyjny, 5 godzin, 15.30 – 19.15 , cena: 30 zł   
Zgłoszenia na warsztat komercyjny, mailowo: jdrazek@womkat.edu.pl ,

Proszę podać:
 • nazwę szkolenia,
 • szkołę
 • nr tel. komórkowego,
 • adres e-mail
 • datę i miejsce urodzenia (do wpisania na świadectwo)

* * *

Na kursy proszę o zgłoszenia on-line ze strony internetowej www.womkat.edu.pl

Cena warsztatu i kursów może ulec zmianie w zależności od liczebności grupy.

Jeśli grupa na dany kurs zbierze się wcześniej, może się on odbyć we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane droga mailową.
   
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego. 280 godzin. Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach publicznych, październik 2014–czerwiec 2015
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego. 280 godzin. Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach publicznych, listopad 2014–czerwiec 2015
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego – 240 godzin, styczeń 2015 – czerwiec 2015, Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III

KURSY JĘZYKOWE
 • Proficiency English – język angielski dla nauczycieli języka angielskiego (oraz nauczycieli znających j. angielski w stopniu zaawansowanym) – spotkania z native speaker’em – konwersacje. 30 godzin – poniedziałki 15.30 – 17.00, cena: około 450 zł
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom podstawowy (osoby, które nigdy nie uczyły się j. angielskiego) – 60 godzin, wtorki 16.00 – 17.30, cena: około 450 zł
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom średniozaawansowany (A2), 60 godzin, czwartki: 16.00 – 17.30, cena: około 450 zł
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom średniozaawansowany (B2), przygotowanie do egzaminu FCE – 90 godzin, środy: 16.00 – 18.15, cena: 670 – 700 zł
Szczegółowe informacje o kursach  - telefonicznie lub mailowo.

Joanna Drążek
Konsultant ds. języków obcych
jdrazek@womkat.edu.pl
tel. 032 258 38 01 w. 122  godziny pracy: PN 8.00 -16.30;  WT, SR, CZ 8.00 – 15.00, PT 8.00 – 14.00


Województwo Śląskie


Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU
więcej>>

Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>