Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Wyszukiwarka kursów i szkoleń

Wyszukiwarka kursów i szkoleń

Nasza oferta

Przedstawiamy Państwu pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami doskonalenia. 

Orientacyjny kosztorys opłat za wybrane formy doskonalenia>>

Uwaga!

Wszystkie formy doskonalenia rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników. Zapisy online trwają przez cały rok szkolny. Kierownik kursu powiadomi o rozpoczęciu wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału w kursie.

KD Kurs doskonalący
SO Szkolenie odpłatne
SRP Szkolenie rady pedagogicznej
Nazwa
Motywowanie uczniów do nauki. Więcej >
Cyberprzemoc – lepiej zapobiegać niż leczyć skutki Więcej >
Coaching w pracy pedagogicznej – możliwości i ograniczenia. Więcej >
Metoda WebQuest ̶ rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym Więcej >
Kształtowanie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem bloga i vloga Więcej >
Efektywna edukacja – integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania w kształceniu zawodowym Więcej >
Wypalenie zawodowe nauczyciela. Więcej >
Budowanie autorytetu nauczyciela. Więcej >
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Więcej >
Język obcy na wczesnoszkolnym etapie nauczania Więcej >
Skuteczna komunikacja wewnątrzszkolna. Więcej >
Specyfika uczenia się dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Więcej >
Blog biblioteczny – tworzenie atrakcyjnego miejsca w sieci do upowszechniania czytelnictwa Więcej >
Jak wykorzystać komputer oraz zasoby Internetu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Więcej >
Mobbing w oświacie. Więcej >
Cyberprzemoc – lepiej zapobiegać niż leczyć skutki. Więcej >
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji Więcej >
Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne Więcej >
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły / przedszkola / placówki. Więcej >
Reklamy na Facebooku Więcej >