Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta wydawnicza

Oferta wydawnicza

Pracownia Informacji Pedagogicznej

Zapraszamy do współpracy twórczych nauczycieli>>

Publikacje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym – koszt 10,50 zł plus wartość publikacji (płatne przy odbiorze). Zainteresowanych prosimy o podanie adresu.


Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym są do nabycia następujące publikacje RODN WOM

Języki Obce

Bajka, film i piosenka, czyli: Koniec z nudą na lekcji języka obcego!”

Autor: Praca zbiorowa

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Publikacja poświęcona jest nowoczesnym metodom nauczania języka francuskiego na poziomie podstawowym. Zawiera ciekawe przykłady lekcji z wykorzystaniem bajek, filmów, rysunków i piosenek. Liczne ćwiczenia ułatwią nauczycielom pracę z najmłodszymi uczniami.

„Testy i projekty w nauce języka niemieckiego. Propozycje nauczycieli polskich i niemieckich”

Autor: Rafał Otręba, Ludwig Schweig

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie czasu przeszłego. Prace projektowe: karykatura na lekcji języka niemieckiego, rozumienie ze słuchu jako podstawowa sprawność w metodzie komunikatywnej, baśnie na lekcji niemieckiego, przepisy kulinarne.

Przedmioty ogólne

Próba syntezy szkolnego odbioru poezji Wisławy Szymborskiej”

Autor: Krystyna Filipczuk

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Próba diagnozy umiejętności odbioru poezji dokonana na podstawie badań ankietowych młodzieży wraz z wnioskami dla edukacji polonistycznej.

„Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej„

Autor: Marianna Kłyk

Cena: 4,94 zł

Program zatwierdzony decyzją MEN, dopuszczony do użytku szkolnego. Nr dopuszczenia: DKOS-5002-42/05

"Program zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie dla gimnazjum"

Cena: 6,46 zł

Autor: Marianna Kłyk

Program zatwierdzony decyzją MEN, dopuszczony do użytku szkolnego. Nr dopuszczenia: DKOS-5002-6/06

   

"Program zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie dla szkoły ponadgimnazjalnej"

Cena: 7,04 zł

Autor: Marianna Kłyk

Program zatwierdzony decyzją MEN, dopuszczony do użytku szkolnego. Nr dopuszczenia: DKOS-5002-41/07

Ochrona środowiska w liczbach. Zbiór zadań dla kl. IV – VI szkoły podstawowej.”

Autor: Celina Kamińska, Beata Kuligowska

Cena: 1,50 zł - przecena

Treść: Zadania przeznaczone są dla uczniów kl. IV – VI, odpowiadają wymaganiom zreformowanego programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

   

 „PIKOMAT - zbiór zadań”

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Domaszewicza

Cena:  5,10 zł - przecena

Treść: Publikacja zawiera zadania dla szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z przykładowymi odpowiedziami uczniów.

   

"Scenariusze zajęć metodami stymulującymi aktywność myślową uczniów "

Cena: 2,25 zł - przecena

Autor: Praca zbiorowa pod red. M. Gaertner
 

Treść: W publikacji omówiono metodę projektu, tekstu przewodniego, ćwiczenia praktyczne. Przedstawiono scenariusze zajęć do stosowania w liceum o profilu ekonomiczno- administracyjnym 

 
 

Jak aktywizować ucznia na lekcjach przyrody?

Autor: Praca zbiorowa pod red. U. Strzelczyk

Treść: Publikacja zawiera krzyżówki przyrodnicze, projekty edukacyjne oraz fiszki inspirujące.

Cena: 2,83 zł
 
Baw się. Myśl. Wygrywaj. Matematyka w kształceniu zintegrowanym

 Autor: Praca zbiorowa pod red. U. Strzelczyk

Treść: Publikacja zawiera propozycje gier matematycznych, zabaw ruchowych, zadań z wyobraźnią, zagadek liczbowych i łamigłówek przydatnych w uczeniu matematyki w niekonwencjonalny sposób.
Cena: 3,15 zł
 
Zbiór zadań konkursowych z chemii dla gimnazjalisty


Autor: Praca zbiorowa pod red. B. Włodarczyk i G. Żak

Treść: Publikacja zawiera zadania ze wszystkich etapów konkursów przedmiotowych z chemii, które odbyły się w latach 2003 – 2009. Zadania ze zbioru mogą być wykorzystane przez nauczycieli chemii do pracy z uczniem zdolnym, jak również na zajęciach koła chemicznego.
Cena: 5,46 zł
 
Materiały pomocnicze dla uczniów z problemami w uczeniu się matematyki. Klasa I gimnazjum
Autor: Praca zbiorowa pod red. A. Tomaszewskiej

Treść: Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika do nauczania matematyki w klasie I gimnazjum. Jest zgodna z programem „Matematyka z plusem”. Ma ona umożliwić uczniowi z problemami w uczeniu się matematyki samodzielna pracę oraz zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do dalszej edukacji matematycznej.
Cena: 3,78 zł

Profilaktyczno - terapeutyczne

Diagnoza i terapia dysleksji. Jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu.”

Autor: Joanna Iwińska

Cena: 3,99 zł

Treść: Przebieg procesu czytania. Specyficzne trudności w czytaniu. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Zasady terapii pedagogicznej. Etapy pracy terapeutycznej. Rozwijanie mowy dziecka. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Schemat prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Proleksja.
 

   

"Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej i w korekcji wad postawy"

Autor: Tomasz Grad

Cena: 2,63 zł

Treść: Gry i zabawy ruchowe rozładowujące agresję rówieśniczą. Gry i zabawy ruchowe kształtujące prawidłową postawę ciała. Przykłady ćwiczeń wprowadzających.

   

Uniwersytet dla rodziców uczniów klas I. Jak pomóc własnemu dziecku w osiąganiu sukcesów

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Tarnowskiej

Cena: 4,54 zł

Treść: Publikacja zawiera pięć propozycji pracy z rodzicami uczniów klas I i dwie, które mogą być także wykorzystane na spotkaniach z rodzicami dzieci nieco starszych.
 

 

1. Seria: Podróże po świecie. W sportowym kalejdoskopie. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Cena: 4,75 zł

Treść: Przewodniki Podróże po świecie adresowane są do nauczycieli klas I – III, ale mogą z nich korzystać również nauczyciele klas IV – VI. Zawarte w nich gry i zabawy mają różne stopnie trudności i pomogą nauczycielom uatrakcyjniać zajęcia.
   

2. Seria: Podróże po świecie. Kulinarna wyprawa. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Cena: 8,82 zł

Treść: Publikacja ta jest przewodnikiem kulinarnym „po stołach świata”. Dzieci „odwiedzają” różne kraje i poznają charakterystyczne dla nich potrawy. Prezentowane gry i zabawy łączą ze sobą funkcje dydaktyczne i wychowawcze. Publikacja składa się z dwóch części: dla uczniów i dla nauczycieli.
  3. Seria: Podróże po świecie. Budowle świata. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: Anna Dryszel, Anna Kołodziej

Cena: 4,90 zł

Treść: Dzieci poznają znane budowle na świecie. Zapoznają się z pracą budowniczych i architektów. Mogą także zdobyć sprawność „Przewodnik”, prezentując swoje wiadomości i umiejętności poprzez wykonanie określonych zadań.

Szkoły specjalne

  „Propozycje programów autorskich z zakresu funkcjonowania w środowisku i kształcenia technicznego na etapie gimnazjum (dla uczniów autystycznych i upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

Autor: Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach

Cena: 1,80 zł - przecena

Treść: Publikacja zawiera dwie propozycje programów autorskich dla uczniów autystycznych i upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z konspektami zajęć.

"Program nauczania i wychowania dla klasy wstępnej „0” sześcioletniej szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo"

Autor: Katarzyna Kubanek, Małgorzata Wieczorek

Cena: 2,73

Treść: Samoobsługa i zaradność w środowisku, uspołecznienie, komunikowanie się, kształtowanie funkcji percepcyjno-motorycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i osobowości dziecka. Komentarz metodyczny i merytoryczny.

 
Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia z ogólnymi trudnościami w nauce? Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Autor: Praca zbiorowa pod red. B. Kańtoch

Cena: 3,15 zł

Treść: Publikacja ta ma na celu pomóc nauczycielom w interpretacji opinii o uczniach wydawanych przez poradnie. Publikacja próbuje podpowiedzieć nauczycielom, jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce, podając przykłady działań do wykorzystania w procesie lekcyjnym. Przedstawia konkretne materiały opracowane przez nauczycieli przyrody i biologii.

Wychowanie przedszkolne

   „Przedszkolny świat”

Autor: Praca zbiorowa pod red. I. Brody

Cena: 3,70 zł - przecena

Treść: W publikacji zamieszczona jest propozycja rocznego planu umiejętności dzieci, opartego na programie Moje przedszkole C. Cyrańskiego i M. Kwaśniewskiej i przykładowy wynikowy plan miesięczny oraz plany metodyczne, czyli scenariusze zajęć.
  „Odkrywam siebie i świat. Program wychowania przedszkolnego”

Autor: Praca zbiorowa pod kierunkiem U. Strzelczyk

Cena: 2,14 zł

Treść: Broszura zawiera treści programowe dotyczące środowiska społecznego, kulturowo-technicznego i przyrodniczego. Zagadnienia związane są z obserwacją, porozumiewaniem się, zdobywaniem wiedzy i tworzeniu, a także z dbaniem o zdrowie.
 
MAT-START czyli matematyka przedszkolaka


 Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Strzelczyk, Leokadii Szymczyk i Grażyny Rutkowskiej

Treść: Publikacja zawiera różnorodne formy skutecznego nauczania matematyki w przedszkolu, m.in. działania matematyczne, gry matematyczne, fiszki oraz projekty edukacyjne zawierające treści matematyczne.
Cena: 3,40 zł - przecena

Inne

Poradnik menedżera. Osobowość menedżera.”

Autor: Tomasz Grad

Cena: 1,57 zł

Treść: Autor omawia czynniki psychologiczne, percepcję, mechanizmy zmysłowe i abstrakcyjne, zdolności i inteligencję, komunikację interpersonalną, perswazję jako specyficzną formę komunikacji, stres organizacyjny.

 

 

Poradnik menedżera. Jak organizować imprezy sportowe. Jak skutecznie negocjować 

Autor: Tomasz Grad

Cena: 2,63 zł

Treść: Autor przedstawia zasady organizowania imprez sportowych, uwzględniając charakter imprez, obowiązki organizatora, fazy organizacji, sponsorowanie. W części drugiej autor przedstawia podstawowe zagadnienia związane z negocjacjami, w tym definicje, zasady, fazy, techniki, taktyki.

 

 

Ziemia naszym wspólnym domem

Autor: Praca zbiorowa pod red. L. Soidy

Cena: 6,70 zł

Treść: Publikacja jest zbiorem pytań z konkursu dla uczniów szkół podstawowych z zakresu nauk przyrodniczych Ziemia naszym wspólnym domem. Zbiór ten może być bogatym źródłem pomysłów i inspiracji w pracy dydaktycznej, zwłaszcza na zajęciach dodatkowych, takich jak praca z uczniem zdolnym czy na kółku przyrodniczym lub ekologicznym.

I Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 7,60 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii (poza gimnazjum, gdzie II i III miejsca nie przyznano) oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

 

  II Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 9,18 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Szkoły podstawowe

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 3,40 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 9,18 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  Teatrospacerowicz. Autorski program edukacji teatralnej

Autor: Barbara Kwas

Cena: 2,60 zł

Treść: Celem nadrzędnym programu jest oswajanie dziecka ze sztuką teatru, przygotowywanie go do odbioru przestawienia teatralnego i wyrabianie nawyku obcowania z teatrem na co dzień, pokazywanie innego, magicznego świata, w którym wszystko jest możliwe. Odbiorcami programu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; jego realizacja może stać się po-mysłem na rozszerzenie edukacji teatralnej prowadzonej na mniejszą skalę w publicznych placówkach.
  W kręgu Karola Goduli. Informacje i inspiracje dydaktyczne

Autorzy: Praca zbiorowa pod redakcją Łucji Staniczek i Haliny Nocoń

Cena: 12 zł

Treść: Publikacja ukazuje możliwości prowadzenia edukacji regionalnej w szkole w świetle podstawy programowej, inspiruje nauczycieli do realizacji projektów na rzecz regionu i jego mieszkańców z wykorzystaniem atrakcyjnych i efektywnych metod oraz form pracy z uczniem. Pokazuje metody zainteresowania uczniów wiedzą o regionie, wyzwalające ich kreatywność i chęć poznania, kształtujące pożądane postawy.