Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Polecamy

Polecamy

NIE ODWRACAJ WZROKU! - ZJAWISKO HANDLU LUDŹMI

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi - 8747 połączeń telefonicznych, średnio 24 rozmowy dziennie z osobami potrzebującymi pomocy bądź pragnącymi uzyskać informacje i porady, 2637 konsultacji, 207 osób, korzystających z całodobowego telefonu zaufania oraz schroniska dla pokrzywdzonych, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej, 2/3 beneficjentów - kobiety (dane za 2014 r.)


istotna grupa ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi - młodzież szkolna i akademicka


handel ludźmi - werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.
instytucje prowadzące działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi, świadczące pomoc ofiarom (Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjęty przez Radę Ministrów)

 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - główny koordynator polityki państwowej wobec handlu ludźmi
 • Policja, Prokuratura, Straż Graniczna
 • Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi
 • Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi
 • organizacje pozarządowe

działania w woj. śląskim

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

 • strona internetowa poświęcona problematyce handlu ludźmi w ramach serwisu internetowego ŚUW –handelludzmi.slask.eu
 • zakładka „Bezpieczne wyjazdy”
 • przyjmowanie interwencji (całodobowo), przekazywanie spraw interwencyjnych do właściwych podmiotów
 • organizacja spotkań informacyjnych, poświęconych problematyce handlu ludźmi

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - prelekcje dla młodzieży w szkołach na terenie województwa śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja konferencji, kampanii, publikacje na stronie internetowej
publikacje krajowe: http://www.handelludzmi.eu
infolinia dla ofiar handlu ludźmi - policyjna tel. 664 974 934, Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi tel. 22 628 01 20 (całodobowo)

Lista plików:
Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

 27 marca – 2 kwietnia 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do włączenia się w tegoroczną akcję Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza (27 marca – 2 kwietnia).

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zaplanowanie oraz realizacja działania lub aktywności nawiązujących do hasła „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 marca 2017 r.

 
 
 
opracowanie ACZW
Program Edukacyjny Szkoła Dialogu

Szanowni Państwo, 

Powoli zamykamy rekrutację szkół do bezpłatnego programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. 

Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier. 

Uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. 

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. 

W ostatnich latach gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli: profesor Władysław Bartoszewski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ambasadorzy Izraela, USA, Australii i Kanady w Polsce, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP. 

Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych

Ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji WWF Polska pn. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty 


Fundacja WWF Polska ma przyjemność zaproponować Państwu bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Materiały edukacyjne przygotowane zostały w ramach ogólnopolskiego projektu „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
       

Lista plików:
Projekt „Class for Best Education”

Szanowni Państwo 

Projekt „Class for Best Education” jako pierwszy od 4 lat projekt z Polski wygrał grant w konkursie Departamentu Stanu „Alumni Engagement Innnovation Fund”. Ambasada USA jest partnerem projektu. Obecnie trwa rekrutacja gimnazjów i liceów do udziału w „Class for Best Education”. Liczba miejsc jest ograniczona (30 w całej Polsce). Pragniemy zachęcić Państwa osobiście oraz Państwa szkoły do zgłoszenia się – ze względu na Państwa pobyt na programie wymianu rządu USA tematyka projektu może być Państwu bliska. „Class for Best Education” ma na celu pokazanie polskiej młodzieży, że może celować wysoko, że planując dalszą edukację może myśleć również o studiach w Stanach Zjednoczonych. Nauczyciele mogą w tym pomóc, a autorki „Class for Best Education” wyposażą ich w odpowiednie narządzia, materiały i wiedzę. 


Serdecznie zapraszam do udziału! 

Pozdrawiam serdecznie 

Marzena Polak 
Alumni Coordinator 
U.S. Embassy Warsaw, Poland 
Tel:  [48] (22) 504-2317 

PolakMX@state.gov 

Lista plików:
Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.

„Oświęcim inaczej - program edukacji historyczno-antydyskryminacyjnej” dla szkół z woj. śląskiego

Serdecznie zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do skorzystania z programu bezpłatnych wizyt  w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Edukacyjny program Oświęcim Inaczej, sfinansowany dzięki grantowi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  polega na jednodniowych wizytach grup szkolnych realizujących interesujący program:

 • 9.00-10.30      Warsztat Czym był Oszpicin?  z wykorzystaniem jedynej zachowanej w Oświęcimiu    synagogi Chewra Lomdej Misznajot oraz wystawy Muzeum Żydowskiego.
 • 11.00-14.30    Edukacyjne zwiedzanie terenu byłego obozu Auschwitz z przewodnikiem
 • 14.30-15.30    Obiad
 • 16.00-17.30    Warsztat antydyskryminacyjny w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

Udział w zajęciach programu Oświęcim Inaczej, łącznie z obiadem dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. 
Jedynym kosztem szkoły jest zapewnienie prywatnego transportu na dzień wizyty w Oświęcimiu. 

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona

Dalsze informacje oraz rezerwacja udziału w programie odbywa się przez stronę: http://www.oswiecim-inaczej.pl/>>

"Rozmawiajmy o uchodźcach"

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i nauczycielki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i wychowawców, bibliotekarzy do udziału w drugiej edycji bezpłatnego Kursu internetowego z zakres edukacji globalnej i międzykulturowej "Rozmawiajmy o uchodźcach". 

Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji uchodźców oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na Kurs internetowy. 
  
Rekrutacja do projektu trwa do 8 września br. Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku. 

Decyduje kolejność zgłoszeń! Więcej informacji o projekcie oraz Kursie internetowym znajduje się na stronie projektu www.migracje.ceo.org.pl, oraz na Facebooku “Rozmawiajmy o uchodźcach”. Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ. 
 

Poznaj moc oszczędzania w SKO

Elektroniczne konto dla ucznia i pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci na dobre zagościły w nowej ofercie Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki  praktycznej edukacji finansowej najmłodsi uczniowie w przyszłości będą mogli w przemyślany sposób  zarządzać swoimi finansami osobistymi. 


Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej. Jego nowa odsłona dedykowana jest uczniom od 6 do 13 roku życia. SKO PKO Banku Polskiego jako jedyne uczy dzieci oszczędzania w praktyce za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej dla dzieci – www.sko.pkobp.pl  Teraz uczniowie otrzymują swoje pierwsze bezpieczne konto bankowe i specjalnie dla nich stworzony serwis internetowy SKO, a także legitymację SKO, stworzoną na wzór karty płatniczej. 

Jakie korzyści odniesie dziecko dzięki udziałowi w programie? Przede wszystkim wyrobi w sobie nawyk świadomego oszczędzania nawet małych kwot, nauczy się zarządzać swoim minibudżetem, nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego. 

Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej jest bardzo ważne we współczesnym świecie, ponieważ coraz częściej będziemy dokonywać płatności za zakupy bezgotówkowo, na przykład dokonując przelewów w internecie ze swojego konta. Edukację w tym zakresie dla dzieci do 13. roku życia w praktyce jako jedyny zapewnia serwis internetowy SKO. Każde dziecko, które uczestniczy w programie SKO, może dzięki niemu nauczyć się, w jaki sposób łatwo i szybko można zarządzać swoimi oszczędnościami. Serwis jest też przyjazny dla młodych użytkowników, którzy mogą dostosować jego wygląd do swojego wieku i gustu. Możliwe jest także zakładanie wirtualnych skarbonek (co pomaga w zrozumieniu celowego oszczędzania) oraz zdobywanie odznak (które mobilizują do oszczędzania). 

Konto na „5“ dostępne w ramach SKO jest:

 • bezpieczne – możliwość wypłaty pieniędzy z konta jest jedynie przez rodziców lub za pośrednictwem nauczyciela,
 • bezpłatne – z założeniem i prowadzeniem konta nie wiążą się żadne dodatkowe koszty,
 • bezkonkurencyjne – jest to pierwszy serwis tego rodzaju w Polsce i unikalny projekt o tym charakterze w skali Europy,
 • bardzo dobrze oprocentowane – 5% w skali roku do 2500 zł oraz 2% od nadwyżki ponad 2500 zł


Od kwoty naliczonych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko potrafiło oszczędzać, wypełnij formularz na stronie https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/ i zgłoś szkołę swojego dziecka do udziału w programie oszczędzania SKO. 

Wejdź na stronę www.sko.pkobp.pl i... pozwól dzieciom odkryć moc oszczędzania! Oszczędzanie z SKO zaprocentuje w przyszłości! 

Więcej informacji: 

PKO Bank Polski - mailing@pkobp.pl