Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

WYNIKI KONKURSÓW>>

 

Aktualne konkursy

X Regionalny Turniej Fantasy i Fantastyki Naukowej "Jak Feniks z popiołów"
Lista plików:
VII REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

rok szkolny 2016/2017

Lista plików:
XI EDYCJA REGIONALNEJ LIGI HISTORYCZNEJ

Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych. 


Udział w XI edycji konkursu mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek (w drugiej połowie maja 2017r.). 

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek (w terminie od 01.09. – 10.09.2016r.). Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły. 

Aktualne wiadomości można śledzić na blogu informacyjnym rozgrywek: www.konkurs-rlh.blogspot.com 

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek: 
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm 


Lista plików:
Ogólnopolski Konkurs Biologiczny pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej , Śląskiego Kuratora Ośw.

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Gimnazjalnych 


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. "Wszczep sobie zdrowie"

Lista plików:
Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Dziewięciu z „Wujka” – wydarzenia grudniowe z przed 35 lat”

Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek" jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Dziewięciu z „Wujka” – wydarzenia grudniowe z przed 35 lat” skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. 

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie 
oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej.

Konkurs dla nauczycieli przedszkoli pt. „DLACZEGO LUBIĘ MOJE PRZEDSZKOLE”

Zapraszamy nauczycieli przedszkola do udziału w konkursie pt: „DLACZEGO LUBIĘ MOJE PRZEDSZKOLE”                                                      

Chętnych nauczycieli prosimy o przygotowanie plakatu w dowolnej formie odzwierciedlające specyfikę swojego przedszkola. 


Laureaci trzech pierwszych miejsc  otrzymają  nagrody rzeczowe.                                                                                                                            
Gotowe prace należy dostarczyć do RODN „WOM” w Katowicach w terminie do 4 listopada 2016 r.do Pani Renaty Chmielewskiej (p.58). 


Dodatkowe informacje pod nr. tel. (32) 259 98 85; lub (32) 203 66 40  i adresem e-mail: rchmielewska@womkat.edu.pl  

Lista plików:
Rok Sienkiewicza

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie: Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie. 

Zadanie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowe państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Adresat: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Terminy: 

  1. 15.11.2016 r.  – 15.02.2017 r.: nadsyłanie kart zgłoszeń do konkursu pod adresem: 40-132  Katowice, ul. Wyszyńskiego 7,                                                    
  2. 28.02.2017 r.: ogłoszenie wyników na stronie internetowej.

 

Lista plików:
XII. KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW „MŁODY WYNALAZCA 2017”
Lista plików:
VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego i nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji. Szczególnie oczekujemy na scenariusze lekcji, akcji szkolnych, happeningów związanych z upowszechnianiem czytelnictwa (priorytet MEN).

Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: konkurs1@onet.eu do 7 kwietnia 2017 r.

 

Lista plików: