Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

XI EDYCJA REGIONALNEJ LIGI HISTORYCZNEJ

Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych. 


Udział w XI edycji konkursu mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek (w drugiej połowie maja 2017r.). 

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek (w terminie od 01.09. – 10.09.2016r.). Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły. 

Aktualne wiadomości można śledzić na blogu informacyjnym rozgrywek: www.konkurs-rlh.blogspot.com 

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek: 
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm 


Lista plików:
Ogólnopolski Konkurs Biologiczny pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej , Śląskiego Kuratora Ośw.

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Gimnazjalnych 


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. "Wszczep sobie zdrowie"

Lista plików:
Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Dziewięciu z „Wujka” – wydarzenia grudniowe z przed 35 lat”

Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek" jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Dziewięciu z „Wujka” – wydarzenia grudniowe z przed 35 lat” skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. 

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie 
oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej.

Konkurs dla nauczycieli przedszkoli pt. „DLACZEGO LUBIĘ MOJE PRZEDSZKOLE”

Zapraszamy nauczycieli przedszkola do udziału w konkursie pt: „DLACZEGO LUBIĘ MOJE PRZEDSZKOLE”                                                      

Chętnych nauczycieli prosimy o przygotowanie plakatu w dowolnej formie odzwierciedlające specyfikę swojego przedszkola. 


Laureaci trzech pierwszych miejsc  otrzymają  nagrody rzeczowe.                                                                                                                            
Gotowe prace należy dostarczyć do RODN „WOM” w Katowicach w terminie do 4 listopada 2016 r.do Pani Renaty Chmielewskiej (p.58). 


Dodatkowe informacje pod nr. tel. (32) 259 98 85; lub (32) 203 66 40  i adresem e-mail: rchmielewska@womkat.edu.pl  

Lista plików:
Rok Sienkiewicza

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie: Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie. 

Zadanie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowe państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Adresat: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Terminy: 

  1. 15.11.2016 r.  – 15.02.2017 r.: nadsyłanie kart zgłoszeń do konkursu pod adresem: 40-132  Katowice, ul. Wyszyńskiego 7,                                                    
  2. 28.02.2017 r.: ogłoszenie wyników na stronie internetowej.

 

Lista plików:
XII. KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW „MŁODY WYNALAZCA 2017”
Lista plików:
VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego i nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji. Szczególnie oczekujemy na scenariusze lekcji, akcji szkolnych, happeningów związanych z upowszechnianiem czytelnictwa (priorytet MEN).

Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: konkurs1@onet.eu do 7 kwietnia 2017 r.

 

Lista plików:
VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r.

VI edycjaWojewódzkiego Konkursu HistorycznegoPolskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego"

Uwaga

nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

W imieniu organizatorów, tj.  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, serdecznie zapraszamydo udziału w VI edycjiWojewódzkiego Konkursu HistorycznegoPolskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego"(w formule prezentacji multimedialnej).

Konkurs tradycyjnie już organizowany jest pod patronatem posła RP Jacka Falfusa, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, kuratora oświaty oraz dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach..

 

Termin dostarczenia prac upływa dnia 21 grudnia 2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r., tj. w 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest Urszula Rukasz – tel.(33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl

 

Lista plików:
XVI ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ VIII ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS NA FILM
Lista plików:
Wyniki konkursów Prace nagrodzone i wyróżnione w VI Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego