Jesteś tutaj: Strona główna > Info> Polecamy

Polecamy

Międzynarodowa konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy”.

Międzynarodowa konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy”.

Białystok, 27.10.2017.


Fiński model edukacji jest znany na całym świecie przede wszystkim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zarówno z poziomu zarządzania oświatą, jak i metod edukacyjnych. Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) szkoły fińskie wykazują się jednym z najwyższych wskaźników poziomu umiejętności na świecie. Również czytanie książek cieszy się dużą popularnością wśród fińskich dzieci i młodzieży.  

 

Na konferencji wystąpią goście z Finlandii i Polski, którzy będą mówić m.in. o znaczeniu edukacji dla Finów, codziennej rzeczywistość w fińskich szkołach, modelu doskonalenia nauczycieli. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli zastanowić się i przedyskutować, co i na ile z fińskiego modelu warto zaadoptować w polskiej szkole. 

 

W trakcie konferencji zostanie także zainaugurowana polsko-fińska platforma wymiany wiedzy i inspiracji między nauczycielami i zarządzającymi edukacją.

Szczegółowe informacje o konferencji i zapisy: http://finskaedukacja.pl/

 

Akademia Filmowa w Kosmosie - szkoła podstawowa
Lista plików:
Biblioteka Śląska wraz ze Śląskim Klubem Fantastyki rozp. realizację wielozadaniowego projektu Hobbit – opowieści o powieści

NIE ODWRACAJ WZROKU! - ZJAWISKO HANDLU LUDŹMI

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi - 8747 połączeń telefonicznych, średnio 24 rozmowy dziennie z osobami potrzebującymi pomocy bądź pragnącymi uzyskać informacje i porady, 2637 konsultacji, 207 osób, korzystających z całodobowego telefonu zaufania oraz schroniska dla pokrzywdzonych, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej, 2/3 beneficjentów - kobiety (dane za 2014 r.)


istotna grupa ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi - młodzież szkolna i akademicka


handel ludźmi - werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.
instytucje prowadzące działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi, świadczące pomoc ofiarom (Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjęty przez Radę Ministrów)

 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - główny koordynator polityki państwowej wobec handlu ludźmi
 • Policja, Prokuratura, Straż Graniczna
 • Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi
 • Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi
 • organizacje pozarządowe

działania w woj. śląskim

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

 • strona internetowa poświęcona problematyce handlu ludźmi w ramach serwisu internetowego ŚUW –handelludzmi.slask.eu
 • zakładka „Bezpieczne wyjazdy”
 • przyjmowanie interwencji (całodobowo), przekazywanie spraw interwencyjnych do właściwych podmiotów
 • organizacja spotkań informacyjnych, poświęconych problematyce handlu ludźmi

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - prelekcje dla młodzieży w szkołach na terenie województwa śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja konferencji, kampanii, publikacje na stronie internetowej
publikacje krajowe: http://www.handelludzmi.eu
infolinia dla ofiar handlu ludźmi - policyjna tel. 664 974 934, Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi tel. 22 628 01 20 (całodobowo)

Lista plików:
Program Edukacyjny Szkoła Dialogu

Szanowni Państwo, 

Powoli zamykamy rekrutację szkół do bezpłatnego programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. 

Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier. 

Uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. 

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. 

W ostatnich latach gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli: profesor Władysław Bartoszewski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ambasadorzy Izraela, USA, Australii i Kanady w Polsce, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP. 

Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych

Ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji WWF Polska pn. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty 


Fundacja WWF Polska ma przyjemność zaproponować Państwu bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Materiały edukacyjne przygotowane zostały w ramach ogólnopolskiego projektu „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
       

Lista plików:
Projekt „Class for Best Education”

Szanowni Państwo 

Projekt „Class for Best Education” jako pierwszy od 4 lat projekt z Polski wygrał grant w konkursie Departamentu Stanu „Alumni Engagement Innnovation Fund”. Ambasada USA jest partnerem projektu. Obecnie trwa rekrutacja gimnazjów i liceów do udziału w „Class for Best Education”. Liczba miejsc jest ograniczona (30 w całej Polsce). Pragniemy zachęcić Państwa osobiście oraz Państwa szkoły do zgłoszenia się – ze względu na Państwa pobyt na programie wymianu rządu USA tematyka projektu może być Państwu bliska. „Class for Best Education” ma na celu pokazanie polskiej młodzieży, że może celować wysoko, że planując dalszą edukację może myśleć również o studiach w Stanach Zjednoczonych. Nauczyciele mogą w tym pomóc, a autorki „Class for Best Education” wyposażą ich w odpowiednie narządzia, materiały i wiedzę. 


Serdecznie zapraszam do udziału! 

Pozdrawiam serdecznie 

Marzena Polak 
Alumni Coordinator 
U.S. Embassy Warsaw, Poland 
Tel:  [48] (22) 504-2317 

PolakMX@state.gov 

Lista plików:
Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.

„Oświęcim inaczej - program edukacji historyczno-antydyskryminacyjnej” dla szkół z woj. śląskiego

Serdecznie zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do skorzystania z programu bezpłatnych wizyt  w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Edukacyjny program Oświęcim Inaczej, sfinansowany dzięki grantowi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  polega na jednodniowych wizytach grup szkolnych realizujących interesujący program:

 • 9.00-10.30      Warsztat Czym był Oszpicin?  z wykorzystaniem jedynej zachowanej w Oświęcimiu    synagogi Chewra Lomdej Misznajot oraz wystawy Muzeum Żydowskiego.
 • 11.00-14.30    Edukacyjne zwiedzanie terenu byłego obozu Auschwitz z przewodnikiem
 • 14.30-15.30    Obiad
 • 16.00-17.30    Warsztat antydyskryminacyjny w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

Udział w zajęciach programu Oświęcim Inaczej, łącznie z obiadem dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. 
Jedynym kosztem szkoły jest zapewnienie prywatnego transportu na dzień wizyty w Oświęcimiu. 

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona

Dalsze informacje oraz rezerwacja udziału w programie odbywa się przez stronę: http://www.oswiecim-inaczej.pl/>>