Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konfrontacje Humanistyczne

Konfrontacje Humanistyczne

Konfrontacje Humanistyczne

Edycja I

15 lutego 2018, godz. 13.00

 

Współczesny świat nie docenia humanistyki. Liczy się pragmatyzm, skuteczność i zastosowania odkryć naukowych.(…) Czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla badaczy ducha? https://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/180147,Czy-humanistyka-jest-jeszcze-potrzebna

 

13.00  ̶  13.45: Wykład inauguracyjny: Humanistyka jako rebelia.

Prowadzenie: dr hab.Krzysztof Maliszewski, kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii   Wychowania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Autor m. in. książek: Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”; współredaktor ukazującej się w latach 2005-2016 serii wydawniczej „Medium Mundi”. Redaktor części monograficznej czasopisma „Chowanna” zatytułowanej: Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji.

Warsztaty

  

Panel I: Język - pisanie

Celem kształcenia językowego jest uświadomienie uczniom, że język nie jest zwykłym narzędziem komunikacji, ale przede wszystkim „lustrem kultury” (Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła podstawowa. Język polski)

Warsztat 1

14.00  ̶  14.45: Temat: Wczoraj i dziś zapożyczeń w polszczyźnie

Warsztat przybliży słuchaczom historię zapożyczeń w języku polskim, sposoby i powody zapożyczania wyrazów. W drugiej części omówione zostaną wybrane najnowsze formy obcego pochodzenia, które funkcjonują w różnych sferach języka, w tym zwłaszcza w komunikacji młodzieży.

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Wyrwas

wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej, kierownik Poradni Językowej IJP, Uniwersytet Śląski

 14.45 ̵ ̶ 15.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 2 

15.00  ̶  15.45: Temat: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… (Adam Mickiewicz). Podczas warsztatów przyjrzymy się zagadnieniu etykiety językowej, jej obecnej postaci i historyczno-społecznym uwarunkowaniom.

Prowadząca: dr Ewa Biłas-Pleszak

wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej, kierownik kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, Uniwersytet Śląski

 15.45  ̶ 16.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 3

16.00  ̶  16.45: TematBy język giętki... ̶   kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi w praktyce.

Zajęcia dla nauczycieli poszukujących skutecznych i ciekawych, także dla uczniów, sposobów na kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi. Prezentacja gotowych, sprawdzonych rozwiązań aktywizująca uczestników zajęć. Nauczanie przez przeżywanie.

Prowadząca: Joanna Klimas

wicedyrektor  i nauczycielka języka polskiego w Zespole  Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Bytomiu. Nauczanie to jej pasja

16.45  ̶  17.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

 

Panel II: Przekład intersemiotyczny

Przedmiot język polski to czynnik kulturotwórczy(…) Celem szkoły, poza przekazywaniem wiedzy i kształceniem umiejętności z nią związanych , jest działanie formacyjne rozumiane jako rozwijanie podmiotowości ucznia, wychowanie do samodzielności, odpowiedzialności w oparciu o przekonanie, że dzięki obcowaniu z kulturą tworzone są podwaliny ładu w świecie(Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła podstawowa. Język polski)

Warsztat 1

14.00  ̶  14.45: Temat: Działania kreatywne w pracy z tekstem i słowem

Czym właściwie jest przekład intersemiotyczny w praktyce szkolnej,  jaki zysk może czerpać nauczyciel fizyki z tego, że polonista zabierze uczniów do teatru, czy dłubanie w patyku pomaga przy analizie tekstu poetyckiego i wreszcie - czy warto zabraniać uczniom korzystania z smartfonów na lekcji? Jak te działania mogą wpływać na realizację podstawy programowej z j. polskiego oraz kształcenie pożądanych społecznie postaw młodych ludzi?

Prowadząca: Katarzyna Michalska 

współtwórczyni projektu Klasy Aktywności Twórczej; trener programu szkoleniowego dla nauczycieli "Filmoteka Szkolna" Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspert w projekcie Ekran 2.0 Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Liderka edukacji medialnej ogólnopolskich programów Włącz się. Młodzi i media oraz  Włącz krytyczne myślenie  

14.45  ̶   15.00: Eksperci  ̶   praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 2

15.00  ̶  15.45: Temat: Muzyka i literatura jako przykład czytania komparatystycznego (kontekstowego)

Czytanie kontekstowe dla tekstu literackiego i muzycznego ( utwory muzyki współczesnej, często alternatywnej) albo na poziomie interpretacji tekstu: co odkrywa przed czytelnikiem adaptacja muzyczna (np. wykonania Karoliny Cichej Listu do ludożerców Tadeusza Różewicza albo Maleo Reggae Rockers śpiewających poezje Gajcego).

Prowadzący: dr hab. nauk humanistycznych Adam Regiewicz

prof. nadzwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; autor m.in. publikacji: Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesnościMuzyka w czasach ponowoczesnychLiteratura-nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wiekuEdukacja w czasach cyfrowej zarazy; poradnika Dialog filmu z literaturą, w którym omawiał sposoby porównawczego czytania filmu i tekstu literackiego. Wieloletni nauczyciel j. polskiego w  II LO w Zabrzu

15.45  ̶ 16.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 3

16.00  ̶  16.45: Temat: Wokół teatru w szkole. Dobre praktyki polonistyczne

Od kształtowania tekstu, poprzez jego realizację i krytyczne omówienie do kształcenia umiejętności i kompetencji nie tylko programowych

Prowadząca: Ewa Noworzyn-Pilch nauczycielka języka polskiego i etyki w III LO im. Batorego w Chorzowie, organizatorka Festiwali teatralnych.

16.45  ̶   17.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Panel III: Literatura - czytanie

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kultury (Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła podstawowa. Język polski)

Warsztat 1

14.00  ̶  14.45: Temat: Zabawy z lekturą. Czytanie jest fajne.

Nauczyciele wciąż szukają nowych sposobów na omawianie starszych i nowszych lektur. Zawsze myślą przede wszystkim o tym, jak skutecznie przekazać uczniom wiedzę o danej powieści czy dramacie. Często jednak lektury, które omawiają im samym wydają się przestarzałe, bezsensowne i trudne. Na warsztatach  przyjrzymy się fragmentom ZemstyQuo vadis i Pana Tadeusza. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy mogą one nas - nauczycieli - bawić? Bo jeśli będą bawić nas, może uda nam się jakoś przyciągnąć do nich uczniów...?

Prowadząca: dr Karolina Jędrych

adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, nauczycielka języka polskiego w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Bytomiu, autorka bloga: Lekcje polskiego 

 14.45  ̶  15.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 2 

15.00  ̶  15.45: Temat: Gry lekturowe w praktyce szkolnej. Jak nie nudzić lekturą.

Prowadząca: Weronika Skrzekowska doradca metodyczny języka polskiego, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej

15.45  ̶   16.00: Eksperci  ̶   praktykom. Stolik konsultacyjny

Warsztat 3

16.00  ̶  16.45: Temat: Literatura, lektura, harcerskie podchody i nowoczesna technologia - jak to połączyć, by było z pożytkiem i ciekawie. 

Prowadząca: Iwona Müller

doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

16.45  ̶  17.00: Eksperci  ̶  praktykom. Stolik konsultacyjny

Opłata za udział w konfrontacjach wynosi: 50 zł.

Dodatkowych informacji udzielają:

 

ZAPISZ SIĘ>> (UWAGA! Z KAŻDEGO PANELU NALEŻY WYBRAĆ JEDEN WARSZTAT W RÓŻNYCH GODZINACH)!!!