Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZNA SZKOŁA

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Prawa autorskie

Agresja w szkole


CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO?

 

 

 

 

 

 


BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

Konferencja 24.10.2017 r.: Nawiązywanie stosunku pracy w szkołach ZAPISZ SIĘ>>
 

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych 

 

 

 

 

 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń odpłatnych w ramach zagadnienia "Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych".

Polecamy również szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Nazwa
Agresja w przedszkolu/szkole. Determinanty i sposób przeciwdziałania (z punktu widzenie procedur prawnych) Więcej >
Cyberprzemoc Więcej >
Cyberprzemoc – lepiej zapobiegać niż leczyć skutki Więcej >
Cyberprzemoc. Medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży Więcej >
Mobbing w oświacie. Więcej >
Narkotyki i przestępczość narkotykowa w aspekcie profilaktycznym Więcej >
Nauczyciel–rodzic–wychowawca. Wzajemne prawa i obowiązki Więcej >
Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli Więcej >
Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne Więcej >
Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli w świetle nowych przepisów Więcej >
Odpowiedzialność prawna młodzieży i ich rodziców Więcej >
Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły w kontekście odpowiedzialności nauczycieli Więcej >
Prawne aspekty sprawowania opieki nad dziećmi w polskiej szkole Więcej >
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych Więcej >
Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” Więcej >
Przestępczość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich Więcej >
Przestępczość seksualna w szkole. Charakterystyka zjawiska, reagowanie, profilaktyka Więcej >
Stosowanie prawa w codziennej pracy wycho-wawcy (pedagoga) Więcej >
Zagrożenia w Internecie i ochrona komputera Więcej >


< Powrót do listy