Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzyumiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej.

 

Przejdź na stronę MEN-Kształcenie zawodowe<<<

==================================================================================

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Podobny obraz

Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery zawodowej (wg Browna i Brooksa).

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Proponujemy nauczycielom przykładowy program do zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadpodstawowej

Pobierz program<<<

================================================================================

Zapraszamy na szkolenie: ABC reformy kształcenia zawodowego – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach

Data:18.10.2017 godz. 10:40 -14:00                                                               

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

Pobierz program<<<

Zapisz się <<<<

==================================================================================

Informacja na temat spotkania grupy wsparcia

doradców zawodowych szkół podstawowych/gimnazjalnych

i ponadpodstawowych

 w Firmie Limatherm Components w Chorzowie

 

Kolejne w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych planowane będzie w środowisku pracy typowym dla niepełnosprawnych fizycznie uczniów realizujących kształcenie zawodowe w systemie dualnym i pracowników świadczących pracę.

Czytaj więcej <<<<

==================================================================================

Materiały dla szkolnych doradców zawodowych do prowadzenia zajęć w klasie VII Szkoły Podstawowej                        z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji  opracował i zamieścił materiały w zakładce:

DORADZTWO ZAWODOWE → METERIAŁY DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ → POBIERZ PLIK  B. Grzelak: Program realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w kl. 7 SP.

Przykładowy program składa się z 10 scenariuszy zajęć: Tematy 10 scenariuszy:

1.    Wszyscy jesteśmy zdolni

2.    Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

3.    Umiejętności a zawód

4.    Moje umiejętności

5.    Czym się interesuję?

6.    Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

7.    Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa

8.    Zawody w moim najbliższym otoczeniu

9.    Od elektryka do kierownika

10.  Kompetencje na rynku pracy

Scenariusze są wyposażone w ciekawe propozycje sytuacji dydaktycznych stanowiące inspirację dla doradców zawodowych do prowadzenia lekcji oraz w testy dla uczniów w formie załączników.

Dodatkowo do każdego scenariusza jest dołączona prezentacja (przydatna do wykorzystania w czasie zajęć)

Pobierz link do materiałów<<<<<

Udostępnia: Maria Kaczmarek (mail:mkaczmarek@womkat.edu.pl)

====================================================================================

< Powrót do listy