Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 14.09.2017 godz. 16:00 do: 25.11.2017 godz. 14:00

Miejsce: RODN WOM

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na

 

„Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (dla średniozaawansowanych)

 

Kurs jest bezpłatny dla nauczycieli – jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w ramach  „Przygotowania i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli”)

Uczestnikami kursu mogą być: nauczyciele wszystkich typów szkół województwa śląskiego

Ilość uczestników: 2 grupy po 25 osób = 50 uczestników

Kurs będzie realizowany w terminie od 14 września 2017r do 25 listopada 2017 r.

Ilość godzin 100 (dla każdej grupy)

Terminy zajęć: czwartek 4 godziny lekcyjne godzina 16.00 do 19.15

                         sobota    6 godzin lekcyjnych, godzina 9.00 do 13.45

                          (10 tygodni po 10 godzin lekcyjnych – każdy czwartek i sobota w wyżej    podanych terminach (oprócz tygodnia gdzie jest Święto Niepodległości)

Poziom językowy: A2 (osoby, które już wcześniej uczyły się języka angielskiego  – średnio zaawansowany )

Uwaga: Kurs nie nadaje kwalifikacji do nauczania języka angielskiego          

               Kurs nie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych typu FCE

             Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego.

 

Cel i założenia kursu: Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienie, komunikacja, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie ze szczególnym naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem czyli mówienie i komunikację.

 

Oto założenia autorskiego programu kursu:

 

Organizacja kursu: Kurs podzielony jest na 5 bloków: 1) mówienie i słownictwo 2) komunikacja 3) gramatyka, 4) słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 5) pisanie. Każdy blok podzielony jest na 10 zakresów tematycznych, takich samych dla wszystkich bloków. Jeden zakres tematyczny np. „dom” (10 godzin) realizowany jest w jednym tygodniu  (czwartek, sobota) na poszczególnych blokach
(1 blok - 2 godziny) np. mówienie i słownictwo z zakresu „dom”, gramatyka z zakresu „dom” itd. Każdy blok realizowany jest przez innego nauczyciela.

Program nie przewiduje testu wstępnego. Oznaczenie poziomu grupy nastąpi na pierwszych zajęciach z każdego modułu (mogą to być różne poziomy). Osoby prowadzące zindywidualizują proces nauczania i przygotują wszystkie materiały z danego modułu dostosowane do poziomu grupy (po oznaczeniu poziomu językowego grupy). Nie stosujemy jednego podręcznika – wszystkie materiały są autorskie – przygotowują je osoby prowadzące dany moduł.

Sprawdzenie wiadomości i powtórzenie: na początku każdych zajęć w różnych formach: krótkiego testu, ustnie, w formie gry językowej itp.

Każdy uczestnik założy swoje portfolio językowe, gdzie będzie gromadził swoje prace, notował osiągnięcia (samoobserwacja, monitorowanie postępów)

Warunki ukończenia kursu: 90% obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie krótkich form powtórzeniowych, posiadanie portfolio.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie: zgłoszenia ze strony internetowej www.womkat.edu.pl (także w Oferta – oferta języki obce [wszystkie niebieskie linki są aktywne, wystarczy kliknąć na nazwę kursu i pojawi się formularz zapisu])

Joanna Drążek, konsultant RODN „WOM” w Katowicach,

jdrazek@womkat.edu.pl

tel. 032 258 38 01 wew. 122

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN WOM