Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> Granty Kuratorium Oświaty

Granty Kuratorium Oświaty

Granty Kuratorium Oświaty

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Konferencja zawodowców – dla kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół kształcących w zawodach: „Dualne kształcenie w branżowej szkole I stopnia”

Termin: 18 września 2017 r. godz. 14.00-18.15

Miejsce konferencji: RODN „WOM” w Katowicach, aula dolna

Cel konferencji:

  • analiza zapisów nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem uzasadnienia do rozporządzenia oraz ustawy Prawo oświatowe odnośnie planowania, organizacji i realizacji kształcenia dualnego uczniów/młodocianych u pracodawców.

W programie:

  1. Akty prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu
  2. Zasady dualnego systemu kształcenia praktycznego
  3. Integracja działań szkoły branżowej I stopnia z pracodawcami wynikająca z dualnego systemu kształcenia
  4. Kwalifikacje osób prowadzących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy
  5. Kompetencje uczniów z punktu widzenia pracodawców
  6. Dyskusja

Zapisz się on line>>

Dodatkowe informacje:

Maria Kaczmarek mkaczmarek@womkat.edu.pl;

Małgorzata Łukaszewska mlukaszewska@womkat.edu.pl;

JĘZYK ANGIELSKI

 Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na

 „Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (dla średniozaawansowanych)

Kurs jest bezpłatny dla nauczycieli – jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w ramach  „Przygotowania i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli”)

Uczestnikami kursu mogą być: nauczyciele wszystkich typów szkół województwa śląskiego

Ilość uczestników: 2 grupy po 25 osób = 50 uczestników

Kurs będzie realizowany w terminie od 14 września 2017r do 25 listopada 2017 r.

Ilość godzin 100 (dla każdej grupy)

ZAPISZ SIĘ>>

Terminy zajęć: czwartek 4 godziny lekcyjne godzina 16.00 do 19.15

                         sobota    6 godzin lekcyjnych, godzina 9.00 do 13.45

                          (10 tygodni po 10 godzin lekcyjnych – każdy czwartek i sobota w wyżej    podanych terminach (oprócz tygodnia gdzie jest Święto Niepodległości)

Poziom językowy: A2 (osoby, które już wcześniej uczyły się języka angielskiego  – średnio zaawansowany )

Uwaga:

  • Kurs nie nadaje kwalifikacji do nauczania języka angielskiego          
  • Kurs nie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych typu FCE
  • Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego.

Cel i założenia kursu: Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienie, komunikacja, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie ze szczególnym naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem czyli mówienie i komunikację.

Oto założenia autorskiego programu kursu:

Organizacja kursu: Kurs podzielony jest na 5 bloków: 1) mówienie i słownictwo 2) komunikacja 3) gramatyka, 4) słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 5) pisanie. Każdy blok podzielony jest na 10 zakresów tematycznych, takich samych dla wszystkich bloków. Jeden zakres tematyczny np. „dom” (10 godzin) realizowany jest w jednym tygodniu  (czwartek, sobota) na poszczególnych blokach 

(1 blok - 2 godziny) np. mówienie i słownictwo z zakresu „dom”, gramatyka z zakresu „dom” itd. Każdy blok realizowany jest przez innego nauczyciela.

Program nie przewiduje testu wstępnego. Oznaczenie poziomu grupy nastąpi na pierwszych zajęciach z każdego modułu (mogą to być różne poziomy). Osoby prowadzące zindywidualizują proces nauczania i przygotują wszystkie materiały z danego modułu dostosowane do poziomu grupy (po oznaczeniu poziomu językowego grupy). Nie stosujemy jednego podręcznika – wszystkie materiały są autorskie – przygotowują je osoby prowadzące dany moduł.

Sprawdzenie wiadomości i powtórzenie: na początku każdych zajęć w różnych formach: krótkiego testu, ustnie, w formie gry językowej itp.

Każdy uczestnik założy swoje portfolio językowe, gdzie będzie gromadził swoje prace, notował osiągnięcia (samoobserwacja, monitorowanie postępów)

Warunki ukończenia kursu: 90% obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie krótkich form powtórzeniowych, posiadanie portfolio.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie: zgłoszenia ze strony internetowej www.womkat.edu.pl (także w Oferta – oferta języki obce [wszystkie niebieskie linki są aktywne, wystarczy kliknąć na nazwę kursu i pojawi się formularz zapisu])

Joanna Drążek, konsultant RODN „WOM” w Katowicach,

jdrazek@womkat.edu.pl

tel. 032 258 38 01 wew. 122

JĘZYK NIEMIECKI

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na

 „Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli (dla średniozaawansowanych)

 Kurs jest bezpłatny dla nauczycieli – jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w ramach  „Przygotowania i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli”)

Uczestnikami kursu mogą być: nauczyciele wszystkich typów szkół województwa śląskiego

Ilość uczestników: 1 grupa - 25 uczestników

Kurs będzie realizowany w terminie od 13 września 2017r do 25 listopada 2017 r.

Ilość godzin 100

Zapisz się online>>

Terminy zajęć: środa 4 godziny lekcyjne godzina 16.00 do 19.15

                         sobota    6 godzin lekcyjnych, godzina 9.00 do 13.45

                          (10 tygodni po 10 godzin lekcyjnych – każdy czwartek i sobota w wyżej    podanych terminach (oprócz tygodnia gdzie jest Święto Niepodległości)

Poziom językowy: A2 (osoby, które już wcześniej uczyły się języka niemieckiego  – średnio zaawansowany )

Uwaga: Kurs nie nadaje kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego          

               Kurs nie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych

             Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

Cel i założenia kursu: Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienie, komunikacja, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie ze szczególnym naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem czyli mówienie i komunikację.

Warunki ukończenia kursu: 90% obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie krótkich form powtórzeniowych, posiadanie portfolio.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie: zgłoszenia ze strony internetowej www.womkat.edu.pl (także w Oferta – oferta języki obce [wszystkie niebieskie linki są aktywne, wystarczy kliknąć na nazwę kursu i pojawi się formularz zapisu])

dr Barbara Czwartos, konsultant RODN „WOM” w Katowicach,

bczwartos@womkat.edu.pl

tel. 032 258 38 01 wew. 122

< Powrót do listy