Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 25.09.2017 godz. 14:30 do: 25.09.2017 godz. 16:30

Sala: 41

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice sala nr 85

„Jak wspierać uczniów zdolnych – Program E(x)plory” - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Zaawansowanych Technologii

„Jak wspierać uczniów zdolnych – Program E(x)plory”  - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Zaawansowanych Technologii 

Program E(x)plory, łączy młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości.                                                                                         E(x)plory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej.

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych pracujący z młodzieżą 13-20 lat, zainteresowani wspieraniem zainteresowań i uzdolnień poszukujący nowych form i metod pracy

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

- kto może wziąć udział w konkursie,

- jakie projekty można zgłaszać,

- jak wyglądają poszczególne etapy konkursu,

- jak zgłaszać projekty do konkursu,

- jakie są zasady udziału w programie stażowym E(x)plory,

A także poznają inspirujące historie młodych naukowców – laureatów Konkursu Naukowego E(x)plory z poprzednich edycji.

O programie opowie Dorota Braziewicz - koordynatorka Konkursu Naukowego E(x)plory z Fundacjji Zaawansowanych Technologii w Warszawie

Czytaj więcej na www: explory.pl , kongres.explory.plfzt.org.pl

 Udział w spotkaniu jest nieodpłatny

Dodatkowe informacje o spotkaniu:                                                                                                                 

 Anna Czarlińska - Wężyk, Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
ul. kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
tel.32 203 59 67 w. 223
fax. 32 258 18 53
e-mail: aczarli@womkat.edu.pl
www.womkat.edu.pl

UWAGA: Przy zapisach prosimy podać datę i miejsce urodzenia-jest to konieczne do przygotowania zaświadczenia o uczestnictwie (podstawa prawna:Rozprzadzenie MEN z 29 wrzesnia 2016 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,Dz.U.2016, poz.1591)

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice sala nr 85 Informacje dodatkowe: nieodpłatne