Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 06.02.2017 godz. 15:00 do: 12.04.2017 godz. 15:00

Sala: 83

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Biblioterapia w szkole - I i II stopień

 

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza

nauczycieli zainteresowanych biblioterapią na kurs doskonalący:

Biblioterapia w szkole – I i II stopień

Cele kursu:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych  z elementami muzykoterapii, choreoterapii i arteterapii w bibliotekach, na zajęciach lekcyjnych oraz w świetlicach           i przedszkolach,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu doboru odpowiedniej literatury i pracy z uczniem trudnym, mającym kłopoty   w nauce, skupieniu się, zapamiętywaniu, z uczniem dyslektycznym, z ADHD oraz z uczniem zdolnym.

Zajęcia zostały rozszerzone o moduł metod stymulacji pamięci i szybkiego czytania.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy będą tworzyć własne scenariusze i cykliczne programy biblioterapeutyczne, indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów danej placówki.

Liczba godzin: 50

Terminy spotkań:

 1. 6 lutego 2017    –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 2. 15 lutego 2017   –  środa, 15.00 – 19.00
 3. 22 lutego 2017   –  środa, 15.00 – 19.00
 4. 27 lutego 2017   –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 5. 13 marca 2017   –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 6. 27 marca 2017   –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 7. 29 marca 2017   –  środa, konsultacje on-line
 8. 3 kwietnia 2017 –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 9. 10 kwietnia 2017 –  poniedziałek, 15.00 – 19.00
 10. 12 kwietnia 2017 –  środa, 15.00 – 19.00

Planowany koszt kursu: 350,00 zł

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze, we wszystkich typach szkół, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani biblioterapią.

Szczegółowych informacji udziela:

Aldona Ferdyn

tel. 32 203 59 67 w. 201
email: aferdyn@womkat.edu.pl 

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Informacje dodatkowe: Planowany koszt kursu - 350,00 zł