Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin: 16.09.2017 godz. 08:3014:45

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, którego  zakończenie planowane jest na miesiąc luty 2018 r.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.

Kurs jest skierowany do nauczycieli, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu (czyli co drugi weekend – sobota i niedziela) w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7

Termin: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje telefonicznie.

Czas trwania: 210 godzin

Koszt całkowity 1400 zl

Dodatkowe informacje

dr Jerzy Grad

Telefon:32-203 59 67, wew.208

jgrad@womkat.edu.pl

 

 

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Informacje dodatkowe: 1400 zł (dopuszcza się płatność w ratach)

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 203 66 40 (Dział szkoleń).