Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 29.03.2017 godz. 15:00 do: 29.03.2017 godz. 17:35

Sala: 41

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

SPECYFIKA TWORZENIA DOKUMENTÓW KIEROWANYCH DO SĄDÓW I POLICJI

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli i wychowawców.

Program seminarium przewiduje zapoznanie jego uczestników z specyfiką tworzenia dokumentów kierowanych do sądów i policji, prawidłowym ich sporządzaniem, wyjaśnieniem wątpliwości występujących w tym zakresie, umożliwienie uczestnikom seminarium wymiany doświadczeń, opinii i poglądów na ww. temat oraz uzyskanie konsultacji w sprawach indywidualnych. 

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Cena brutto za osobę: 20 Informacje dodatkowe: Udział w seminarium jest płatny. Opłatę w wysokości 20 zł prosimy przelać na konto: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, nr konta 34 1500 1445 1214 4003 2775 0000, Bank Zachodni WBK S.A. IX O/Katowice. Prosimy też o podanie tytułu seminarium, za które wnoszona jest opłata. Termin wpłaty: do dnia, w którym odbędzie się seminarium (na seminarium prosimy przynieść dowód wpłaty).