Serce - budowa i funkcjonowanie


Budowa serca ludzkiego

Kolorem niebieskim przedstawiono naczynia które przenoszą krew odtlenowaną a czerwonym utlenowaną.

 

Serce człowieka jest czterodziałowe, co oznacza że zawiera dwa przedsionki i dwie komory. Poszczególne części są od siebie oddzielone zastawkami i przegrodami. Między lewym przedsionkiem a lewą komorą znajduje sie zastawka dwudzielna, natomiast między prawym przedsionkiem a prawą komorą zastawka trójdzielna. Na granicy komór i wychodzących z nich pnia płucnego i aorty znajdują się zastawki półksiężycowate. Zastawki otwierają się w jednym kierunku (podobnnie jak w żyłach), co zapewnia jednokierunkowy przepływ krwi przez serce.

Ikona obiektów Położenie serca w ciele człowieka

Serce człowieka położone jest za mostkiem na wysokości kręgów piersiowych w klatce piersiowej. Można by powiedzieć że jest ulokowane na samym środku i przekręcone w lewo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ikona obiektu Zastanów się
Dlaczego lewe płuco ma tylko 2 płaty a prawe serce ma 3 płaty?