Charakterystyka tętnic, żył i naczyń włosowatych

Ikona obiektu Analiza tekstu
  • Tętnice są naczyniami, które wyprowadzają krew z serca. Serce jak pewnie pamiętacie jest narządem który pompuje krew do kolejnych naczyń dzięki temu wiadomo, że prędkość przepływu i ciśnienie krwi będzie największe właśnie w tętnicach. To duże ciśnienie może powodować, że naczynie uległoby rozerwaniu - dlatego tętnice mają najwięcej włókien spężystych i kolagenowych. Inaczej sprawa się ma z żyłami.
  • Żyły transportują krew do serca i mają one najmniejsze ciśnienie krwi - płynie ona tam też wolno. Z tego względu ściany żył będą miały mniej włókien a warstwa wewnętrzna i zewnętrzna będzie cieńsza w porównaniu do tętnic. Żyły w porównaniu do tętnic mają większą średnicę. Skoro w żyłach krew płynie bardzo wolno to możliwe jest że mogłaby się czasem cofać. Natura zabezpieczyła nas przed tym zjawiskiem i wyposażyła żyły w zastawki które blokują prepływ krwi w odwrotną stronę.
  • Naczynia włosowate są najdrobniejszymi elementami układu krwionośnego. Są one zbudowane tylko z śródbłonka ponieważ ich funkcją jest przekazywanie tlenu i substancji odżywczych do komórek. Naczynia te łączą ze tętnice z żyłami. Jeżeli ściany tych naczyń były by grube to nemożliwe było by przenoszenie substancji do komórek ciała i na odwrót. Naczynia włosowate są tak drobne, że z trudem przeciskają sie przez nie pojedyńcze erytrocyty (czyli krwiniki czerwone). Ciśnienie krwi jest w nich większe niż w żyłach ale znacznie mniejsze niż w tętnicach. Prędkość przepływu krwi jest za to najmniejsza.
Które naczynia wyprowadzają krew z serca, które wprowadzają a które łączą inne naczynia?

Ikona obiektu Co wiesz o naczyniach?
Zanalizuj podany wyżej tekst i uzupełnij tabelę dotyczącą cech naczyń krwionośnych stosując oznaczenia +++ (najszybciej/ najwięcej) ++ (pośrodku) + (najwolniej/ najmniej), Brak, Występują, .

Zagadnienie

Tętnice

Żyły

Naczynia włosowate

Średnica

Prędkość przepływu krwi

Ciśnienie

Grubość warstwy wewnętrznej i zewnętrznej

 

 

 

lub

Obecność zastawek