Chronologia

Ikona obiektu Chronologia wydarzeń
Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia wpisując numery od 1 do 6.

Wielka Emigracja

Wybuch powstania listopadowego

Ogłoszenie branki

Bitwa pod Olszynką Grochowską

Wybuch powstania styczniowego

Stracenie Romualda Traugutta na stokach Cytadeli Warszawskiej

  

Ikona obiektu Oś czasu
Dopisz daty do podanych wydarzeń.

                                      

utworzenie
Legionów
Polskich
we Włoszech

powstanie
Księstwa
Warszawskiego
wybuch
Powstania
Listopadowego
wybuch
Powstania
Styczniowego