Narkotyki

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków – środków odurzających, substancji psychoaktywnych – to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych ludzi. Do tych środków zalicza się środki nasenne, farby, lakiery i kleje oraz wiele innych produktów. Jest postępująca, ciążka i śmiertelna. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Narkomania jest chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się poddawać odbierając sobie szansę na normalne życie. Każdy narkotyk zażyty raz to prosta droga do śmierci. Do środków psychoaktywnych zaliczamy: amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina, ekstazy, leki uspokajające, środki halucynogenne, środki wziewne, LSD. Istnieje wiele rożnych sposobów zażywania narkotyków. Doustnie, poprzez wdychanie, palenie czy wstrzykiwanie. Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, przyjaciele, partnerzy, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności. Długotrwałe przyjmowanie narkotyków prowadzi do ruiny całego ustroju. Poza ich szkodliwym wpływem na centralny układ nerwowy, mogą powodować trwałe zmiany w nosie, gardle, płucach i nerkach. Narkotyki degradują cały organizm wyniszczają wszystkie organy wewnętrzne, powodują zaburzenia pamięci, spowolnienia toku myślenia, zaburzenia emocjonalne, nieprawidłowy rozwój emocjonalny, utratę wartości moralnych, agresję i drażliwość, trudności w nauce i w pracy oraz brak wytrwałości w realizacji celów. Powody dla których młodzi sięgają po narkotyki to: chęć zwrócenia na siebie uwagi, ciekawość, nuda, presja grupy, naśladowanie innych, bunt przeciw dotychczasowym wartościom, różnego rodzaju problemy i konflikty oraz sytuacje trudne z którymi młody człowiek nie potrafi sobie poradzić. Uzależnienie narkotyczne jest chorobą która sprawia przede wszystkim ogromny ból fizyczny i psychiczny.

Zadania wielokrotnego wyboru
Do środków psychoaktywnych zaliczany
amfetamina
heroina
coca cola
leki uspokajające
marihuanaIkona obiektu Zastanów się
Jakie negatywne skutki wywołuje zażywanie narkotyków?
Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk
Uzupełnij
, czyli uzależnienie od narkotyków – środków odurzających, substancji psychoaktywnych – to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych ludzi.