metody pracy

Na dzisiejszej lekcji:

  • będziemy pracowali: indywidualnie i grupowo
  • będziemy wykonywali proste doświadczenia
  • będziemy korzystali z kart ćwiczeń


Metody dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach:

  • pogadanka z elementami wykładu
  • pokaz i obserwacja
  • dyskusja
  • rozwiązywanie zadań i ćwiczeń