Jak powstaje obraz w oku?

1. Działanie oka:

  • światło przechodzi przez przednią część twardówkirogówkę
  • wpada do oka przez źrenicę regulowaną tęczówką
  • przechodzi przez soczewkę, która załamuje promienie świetlne
  • przechodzi przez ciało szkliste
  • promienie padają na wewnętrzną warstwę oka – siatkówkę
  • poprzez nerw wzrokowy i dalsze składniki drogi wzrokowej impulsy nerwowe są przekazywane do ośrodków wzrokowych kory mózgowej. Bardzo ważna jest obecność rodopsyny w pręcikach i jej podobnych barwników w czopkach.


2. Reakcje chemiczne zachodzące na siatkówce:


3. Cechy obrazu: rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony.

 
 
4. Akomodacja oka ludzkiego - zmiany kształtu soczewki w zależności od odległości obiektu (związane z mięśniem rzęskowym):
  • punkt dali (6 m) - oko nie akomoduje, soczewka jest spłaszczona
  • punkt bliży (10 cm) - oko akomoduje, obraz jest bardzo ostry, soczewka jest kulista.

5. Adaptacja oka to przystosowanie się do zmieniających się warunków oświetlenia regulacja źrenic.