Jak korzystać z encyklopedii i słowników

1. Zapoznać się z uwagami i objaśnieniami wstępnymi.

2. Zorientować się, jaki jest układ treści:

- hasłowy, - alfabetyczny, - rzeczowy

3. Dobrze znać alfabet.

4. Dotrzeć do właściwego tomu / w wydawnictwie wielotomowym/

na podstawie oznaczeń na grzbiecie tomu.

5. Posługiwać się żywą paginą.

6. Przy rzeczowym układzie posługiwać się spisem treści lub indeksem.

7. Korzystać z wykazu skrótów, objaśnień znaków, odsyłaczy.

8. Szukając map i ilustracji korzystać ze spisu map i tablic.