Przyjaźń z Jezusem

Przyjaźń z Jezusem to osobiste spotkanie z Boskim Nauczycielem, który nazywa Cię przyjacielem (por. J 15, 15), również dla Ciebie przyjaźń z Jezusem może być, tak jak było w przypadku apostołów, początkiem niezwykłej przygody, polegającej na tym, że staniesz się apostołem dla swoich rówieśników, aby i oni, tak jak ty, mogli doświadczyć przyjaźni z Bogiem, który stał się człowiekiem, z Bogiem, który stał się Twoim przyjacielem. Nigdy nie zapominaj, że od spotkania i od przyjaźni z Jezusem zależy, w ostatecznym rozrachunku, Twoje szczęście.

Ikona obiektu Pytanie Jeśli przeczytałeś, odpowiedz:
Twoje szczęście ostatecznie zależy od:
  
Zdrowia
Pieniędzy
Przyjaźni z Jezusem