Zachowanie asertywne

Osoba asertywna wyraża swoje uczucia, wykazuje zainteresowanie innymi, patrzy prosto w oczy i okazuje szacunek. Częściej zadaje pytania i formułuje zdania typu: „ja myślę”, „czuję”, „co sądzisz” itp. Asertywność nie jest jednak cechą wrodzoną, a raczej rezultatem doświadczeń.