Pole i objętość stożka


Pole stożka obliczamy ze wzoru:
 
 
Pc=Pp+Pb=πr(r+l), gdzie:
Pp=πr2, Pb=πrl

h-długość wysokości stożka
l-długość tworzącej stożka
r-długość promienia podstawy stożka
Pp-pole podstawy walca
Pb-pole powierzchni bocznej walcaNatomiast objętość stożka obliczymy korzystając ze wzoru:
V=1/3πr2h