Komunikacja interpersonalna

 

 

Komunikacja interpersonalna to psychologiczny proces ,

dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje

informacje  w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.

 

Komunikację dzielimy na:

 

                Komunikację werbalną (słowną)

 

               Komunikację niewerbalna (bezsłowną)